pocitac_virusPočet přístupových bodů v centru Prahy se za poslední rok 2010 ztrojnásobil, na konci loňského roku bylo těchto Wi-Fi bodů už 11 310. Vyplývá to ze sedmého průzkumu bezpečnosti bezdrátových sítí společnosti Ernst & Young, který představila ve čtvrtek.

Z průzkumu také vyplývá, že na rozdíl od roku 2009 klesl počet uživatelů, kteří využívají zabezpečení přístupových bodů na 63 procent. Nepotvrdil se tak trend z minulých let, kdy se Praha s 84 procenty zabezpečených přístupů v roce 2009 poprvé přiblížila úrovni světových velkoměst, kde je běžně zašifrováno 90 procent přístupových bodů.

V sedmileté historii výzkumů se už popáté ukázalo, že počet zabezpečených přístupových bodů je vyšší než počet nezabezpečených. Došlo však ke změně trendu v aplikaci šifrování - polovina zabezpečených přístupových bodů využívá šifrování WEP, druhá polovina ostatní standardy šifrování, například WPA. Meziročně tak došlo k osmiprocentnímu nárůstu rozšíření jiného typu šifrování než zastaralého WEP.

"V centru Prahy dochází ke zvýšení poptávky a tempo růstu se v porovnání s předchozími roky výrazně zrychluje. Značný nárůst přístupových bodů v roce 2010 je možné vysvětlit také tím, že přístupové body lze snadno nainstalovat a odstranit. Platí to hlavně pro zařízení typu SOHO pro domácí uživatele. Tato zařízení jsou často instalována, přesouvána a odinstalována podle potřeb svých vlastníků. Podobné důvody je možné hledat i v souvislosti se snížením zabezpečení některých bodů - zařízení mohlo být demontováno a použito pro tvorbu jiné sítě jiným uživatelem, který bezpečnost dat nepovažuje za důležitou. Především v případě firem však nedostatečně zabezpečený přístup znamená jedno z nejzávažnějších podnikatelských rizik," upozornil Jan Franta, partner oddělení podnikového poradenství a řízení rizik Ernst & Young.

V českém hlavním městě také došlo k poklesu zastoupení rychlejších sítí. Pouze 4101 obdů (39 procent) bylo nastaveno na vyšší přenosovou rychlost než 11 Mbit/sec, která je dostupná od standardu 802.11g.

"Pokles zastoupení rychlejších sítí v centru Prahy si lze těžko vysvětlovat nedostatkem zařízení podporujících vyšší rychlosti. Naopak, v podstatě veškerá nová zařízení na trhu tyto rychlosti podporují. Může se tedy jednat o náhodnou fluktuaci, která se v příštím roce vyrovná. Nebo můžeme spekulovat o tom, že bezdrátové sítě začali instalovat a používat i méně zkušení uživatelé, kteří rychlejší standard omylem nepoužili. Není také možné vyloučit, že některé z přístupových bodů podporujících standard 802.11g byly administrátory nastaveny na nižší maximální přenosovou rychlost," poznamenal Petr Plecháček, manažer IT poradenství a řízení technologických rizik v Ernst & Young v České republice.

zdroj: MEDIAFAX