hightechday 2014 ikonaNa akci „High-Tech Day“ přijelo 26. dubna 2014 přibližně 100 studentů českých technických vysokých škol. Kromě prohlídky výrobních prostor jednoho z nejmodernějších závodů skupiny Bosch dostali studenti možnost poznat práci odborných oddělení firmy. Přínosem pro studenty byl také přímý kontakt s jednotlivými odborníky a vedoucími pracovníky firmy. Návštěvní program byl doplněn odbornými prezentacemi o klíčových technologiích dieselové techniky, informacemi o skupině Bosch a její výrobní divizi Dieselových systémů.

Záměrem akce bylo představit mladým studentům techniku, speciálně dieselové technologie, závod v Jihlavě, jakož i excelentní podnikovou kulturu firmy Bosch.

„Protože Bosch Diesel je ve strojírenském oboru významnou firmou, tak jsem se chtěla na místě přesvědčit, co se zde vyrábí a jak má vypadat moderní strojírenský závod,“ vysvětlila důvod své návštěvy u firmy Bosch Diesel s.r.o. Zuzana Brejníková, studentka závěrečného ročníku Strojní fakulty ČVUT Praha. Jak sama přiznává, zájem o techniku se u ní probudil již v dětství. Později ji začala zajímat i dopravní technika a automobily.

hightechday 2014 1

„Myslím, že pracovat pro zdejší závod firmy Bosch by pro mne bylo velmi prestižním zaměstnáním, protože Bosch má v automobilovém průmyslu velmi dobré jméno. Protože bych se později chtěl profilovat jako specialista na vývoj motorů, chtěl jsem zde získat aktuální informace o firmě Bosch a jeho inovativních dieselových technologiích“, popsal své dojmy z akce Lukáš Novák, student Strojní fakulty ČVUT Praha.

„Personální oddělení závodu firmy Bosch v Jihlavě nabízí volná místa v programu pro studenty technických a ekonomických oborů. Odborní zaměstnanci z personálního oddělení zodpovídali dotazy studentů týkající se rozsáhlého stipendijního programu firmy Bosch pro vysokoškolské studenty. Informační akce pro vysokoškoláky typu High -Tech Day jsou pro firmu Bosch v Jihlavě základní součástí firemní strategie, neboť jen pomocí vysoce kvalifikovaných odborníků a vedoucích pracovníků mohou být vytvářena inovativní pracovní místa a další podmínky pro růst zdejšího závodu.

Jako největší zaměstnavatel a investor v Kraji Vysočina zároveň vnímáme naši společenskou povinnost umožnit mladým lidem s dobrým vzděláním start do jejich profesního života. Jako závod podporujeme technické vzdělávání například i tím, že jsme již v roce 2002 vybudovali vlastní učňovské středisko. Podporou duálního vzdělávání a podporou technicky zaměřených vysokoškolských studentů tak rozhodným způsobem přispíváme k zajištění budoucnosti závodu v Jihlavě a českého průmyslu“, shrnul Oldřich Židlík, vedoucí personálního oddělení firmy Bosch Diesel s.r.o.

hightechday 2014 2

Pro firmu Bosch je spolupráce s vysokými školami důležitým bodem do budoucna. Vedle pořádání High-Tech Day spolupracuje závod s vysokými školami, například v oblasti odborných praxí a závěrečných vysokoškolských prací. Jako motivační prostředek mající vzbudit zájem o techniku a technické obory u školních dětí vyhlásila firma Bosch Diesel s.r.o. společně s Krajským úřadem Kraje Vysočina soutěž pro žáky a žákyně regionálních základních škol pod názvem „Stavíme z Merkuru“. V rámci podpory technického vzdělávání darovala firma Bosch Diesel s.r.o. základním školám v Kraji Vysočina již více než 130 technických stavebnic Merkur, pořádání tzv. Girls’Day“ podporuje firma zájem o techniku u dívek.

Závod Jihlava
Ve firmě Bosch Diesel s.r.o. je zaměstnáno na 4 300 zaměstnanců, vyrábějí se zde vysokotlaká čerpadla pro dieselové motory, tlakové zásobníky a regulační ventily tlaku pro systém Common Rail. V roce 2011 získala firma prestižní ocenění „Národní cenu kvality ČR - Excelentní firma“ a v únoru 2014 plný certifikát za prorodinně orientovanou personální politiku firmy „Audit rodina & zaměstnání“, udělovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.


Vysočina plná novinek a aktuálních informací

REKLAMA