praha01Polovina krajů České republiky zaznamenává letos nadále pokles počtu zahraničních turistů, naopak druhá polovina krajů zaznamenává letos po loňské krizi nárůst. Nejvíce zahraničních turistů v letošním roce jezdilo do Prahy, Karlovarského a Jihomoravského kraje. Nejméně pak na Vysočinu a do Pardubického kraje.


Žebříček počtu zahraničních turistů podle krajů ČR za leden - září 2010 ( v závorce meziroční nárust + / úbytek - ):

1.  Praha                           3 075 000   (+ 7 %)
2.  Karlovarský                    358 000   (+ 4 %)
3.  Jihomoravský                  308 000  (+ 8 %)
4.  Jihočeský                        240 000   (+ 4 %)
5.  Královehradecký            185 000   (- 1 %)
6.  Plzeňský                          126 000    (+ 9 %)
7.  Liberecký                        123 000   (- 7 %)
8.  Středočeský                    116 000    (- 4 %) . 
9.  Moravskoslezký               83 000     (- 8 %)
10. Ústecký                            76 000    (- 10 %)
11. Olomoucký                       75 000    (+ 13 %)
12. Zlínský                              50 000    (+ 6 %)
13. Vysočina                          37 000     (- 4 %)
14. Pardubický                       36 000     (- 3 %)
Celkem ČR                        4 890 000   (+ 5 %)

Největší meziroční nárůst počtu zahraničních turistů zaznamenává letos Olomoucký kraj (+13 %), Plzeňský kraj (+9 %) a Jihomoravský kraj (+ 8%).

Přestože krize pomalu pomíjí, tak některá kraje zaznamenávají i letos velké propady počtu zahraničních turistů, nejhůře je na tom v meziročním srovnání Ústecký kraj (- 10 %),  Moravskoslezský kraj (-8%) a Liberecký kraj (- 7%).

Absolutním leaderem v dobrém slova smyslu je z hlediska celkových čísel Praha, kterou navštěvuje 63% všech zahraničních turistů.

Na druhou stranu to však ukazuje na obrovskou a klíčovou bolest našeho cestovního ruchu a tím je fakt, že se většina turistů koncentruje dlouhodobě pouze do Prahy, jelikož české regiony nejsou schopné nabídnout skutečně atraktivní západní standart služeb a společensko - kulturního vyžití.

Takovou koncentraci turistů pouze do hlavního města nemá žádná skutečně vyspělá západní země, jelikož ve vyspělém světě dochází k rozptylu i do regionů.

Výsledně jsou pak v případě České republiky nevyspělé regiony značnou brzdou celkového rozvoje cestovního ruchu, kdy naší zemi kvůli tomu navštěvuje v průměru 4x méně zahraničních turistů než sousední stejně velké Rakousko.... 

Podle nejnovějších odhadů Světové turistické organizace (UNWTO) by měl být letos nárůst počtu příjezdů zahraničních turistů v celém světě o 3-4 %,  což znamená, že naše země není v tomto ohledu pozadu a to je dobře.

Velkým ekonomickým problémem je však to, že zatímco počet turistů opět stoupá, tak tržby stagnují, mnohdy i klesají. Nárůst je totiž vykoupen neskutečně levnými cenami českých hotelů, bohužel totiž platíme za problémovou destinaci (kapsáři, taxikáři, směnárny apod.), takže se musíme v současnosti velmi cenově podbízet, aby naše země byla vůbec schopna turisty přilákat.

Dalším problémem je i měnící se struktura turistů, jelikož  na úkor solventních západních turistů, kteří k nám již často nechtějí přijet na opakované návštěvy a dlouhodobě ubývají, přibývá mnohem méně solventních východoevropských turistů, kteří však nemohou propad tržeb z hlediska jejich solventnosti samozřejmě nahradit.

Do první trojky národností navštěvujících naší republiku se tak za Němce a Rusy propracovali například Poláci a vytlačili tradiční Brity či Italy.

Čeští turisté
Co se týče českých turistů, tak po jejich loňském nárůstu v tuzemsku způsobeného krizí (někteří Češi vyměnili zahraniční dovolenou za tuzemskou),  je již vidět, že krize pomalu pomíjí a letos dochází k odlivu českých turistů z tuzemska zpět do zahraničí. Letos (leden - září) cestovalo po tuzemsku 4 794 000 českých turistů, což znamená meziroční pokles o 2%.