rodinne_pasy_krcal_ikonaV našem kraji má projekt Rodinných pasů takříkajíc pod palcem člen Rady kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petr Krčál. Na starosti má sociální oblast, protidrogovou prevenci a multikulturní spolupráci. Rodinné pasy slouží k prodpoře zdravé a fungující rodiny. Proto jsme Petru Krčálovi položili několik otázek.

Pocházíte ze Žďáru nad Sázavou a Vaše původní vzdělání i práce jsou ryze technické. Co Vás přesměrovalo k sociologii a vůbec směrem, kterým kráčíte nyní?

Budete se divit, ale sociální pohyb ve společnosti, problémy jednotlivých sociálních skupin a jejich vliv na celkové formování společnosti mě zajímaly od malička. Od malička jsem byl všestranným organizátorem všeho, co jenom málo zasahovalo do hranice mého bydliště, tedy Polničky. Poměrně později jsem vystudoval sociální pedagogiku, která mimo jiné zahrnuje i tu sociologii, kterou jste zmínil. Mimo jiné také právo a aplikovanou psychologii. Ta mě na studiu v Brně bavila ze všeho nejvíce, protože člověku otevírá více poznání v oblasti fungování lidské psychiky, reakcí lidí a dále i výraznější ovlivňování socializace člověka, která je mimochodem základem úspěšného vývoje každého člověka.

Sociální cítění je u Vás podle všeho velmi silné. Vystřídal jste spoustu postů a snad i vyšších, než je ten současný. Sbíral jste zkušenosti a přehled, můžete srovnávat. Máte pocit, že jste nyní na tom správném místě, kde můžete pro svou Vysočinu udělat maximum?

Sociální oblast mi dává příležitost pracovat se spoustou lidí, kteří potřebují pomoc, ale na druhé straně mě obohacují svými názory a myšlenkami. Jsou to opravdové životní zkušenosti, které jsou k nezaplacení. Myslím si, že každá pozice, kterou jsem prošel, mně dala něco pozitivního. Jako asistent poslance jsem se každodenně setkával s mnoha lidmi z celého kraje Vysočina, kterým jsem mnohdy mohl poradit nebo pomoci jiným způsobem. Hodně jsme jezdili mezi lidi, diskutovali s nimi a sbírali zkušenosti. Zcela jinými zkušenostmi jsem prošel po boku ministra obrany Jaroslava Tvrdíka a generála Miroslava Kostelky, kterým jsem dělal poradce. Byla to náročná práce, která mě velice obohatila v oblasti řízení velkých kolektivů lidí, ale také v komunikaci s lidmi z jednotlivých ministerstev. Dodnes s mnoha udržuji kontakt a občas se v Praze sejdeme a zavzpomínáme na vše dobré, co jsme spolu prožili. Radní kraje Vysočina pro sociální oblast je funkce, která je však od všech předchozích podstatně odlišná. Zejména v tom, že tady máte možnost si přímo vyzkoušet, co potřebuje sociální prostor na Vysočině. Přímo se setkáváte s lidmi, kteří jsou závislí na sociálních službách a můžete s nimi diskutovat o rozhodnutích, která jste udělal přímo vy, nebo celá Rada kraje Vysočina a která postupně posunují sociální služby v kraji na vyšší úroveň. Vaše rozhodnutí jsou vidět prostě okamžitě a také postihují poměrně hodně lidí, vždyť na sociálních službách je dnes v kraji závislých přes sedmdesát tisíc lidí. Snažím se, aby všechna důležitá rozhodnutí, která udělám, směřovala k výraznému zlepšení sociální práce v kraji Vysočina a promítla se i ve spokojenosti lidí a všech sociálních partnerů.

Jak se daří rodinám na Vysočině?

Vysočina je možná více ohrožena nezaměstnaností, která hraje také velikou roli ve zdravém vývoji rodin a samozřejmě i v oblasti rozvoje celého území a rozvoje sociální politiky kraje Vysočina. Co je samozřejmě alarmující pro celou naši republiku, tak to je rapidní stárnutí populace. Na to je třeba se dobře připravit a už v této době přizpůsobovat všechny sociální služby faktu, že v roce 2040 tady můžeme mít až čtyřicet procent lidí starších šedesáti let. My například připravujeme soubor opatření v sociálních službách, kdy chceme více podporovat rozvoj terénních a ambulantních služeb. Druhou položkou v dlouhém seznamu úkolů je i příprava Seniorpasů. Tato obdoba Rodinných pasů by měla zabezpečit nejenom větší podchycení volnočasových aktivit našich lidí třetího věku, ale měla by jim pomoci dobře zvládnout i rodinný život, včetně péče o zdraví a svého ducha.

Kraj Vysočina pomáhá rodinám na Vysočině již po několik let systémem slev na jednotlivé služby, který dostal název Rodinné pasy. Myslím si, že je to jedna z velmi vhodných forem, jak pomoci fungující rodině. A že je zájem přímo od rodin, o tom svědčí i to, že v současné době je na téměř osm tisíc rodin z kraje, které se k systému Rodinných pasů přihlásily. Sociální komise Rady Asociace krajů České republiky také připravuje systém propojení systému Rodinných pasů a slev v rámci celé České republiky. Pak by rodiny z Vysočiny mohly velmi užitečně využívat systému v Praze nebo v jižních Čechách. To si myslím, že je nepochybně velký úspěch, kterého se dosáhlo.

Rodinné pasy nejsou jediným prostředkem k rozvoji rodinné politiky v kraji. Dalším je například podpora organizací, které se věnují rodinné politice, například mateřská centra a rodinná centra. V pokročilé přípravě je i celá koncepce přístupu ke všem rodinám v kraji, která bude po schválení zastupitelstvem kraje obsahovat několik desítek hlavních cílů a přístupů k rodinám mladým, ale na druhé straně si za cíl klademe péči o seniorské rodiny.

Děkuji za rozhovor

Zdroj: časopis Vysočinka

Rodinné pasy kraje Vysočina na Facebooku