JIHOČESKÉ NEMOCNICE

Na území Jihočeského kraje se nalézá osm nemocnic, které ve formě akciových společností založil Jihočeský kraj, jakožto jejich jediný a stoprocentní vlastník. Sedm z nich poskytuje akutní lůžkovou péči na území bývalých okresů, osmá a nejmladší z rodiny jihočeských nemocnic, Nemocnice Dačice, a.s., pak nabízí lůžka následné péče a řadu odborných ambulancí. Největší jihočeská nemocnice v Českých Budějovicích pokrývá téměř celé spektrum superspecializované zdravotnické péče a je jednou z největších nemocnic v České republice.

REKLAMA

Rodina jihočeských nemocnic tvoří jednu skupinu, která je ve významné míře jednotně řízena, a jednotlivé nemocnice mezi sebou spolupracují. Jihočeský kraj založil pro jednotné řízení skupiny jihočeských nemocnic společnost Jihočeské nemocnice, a.s., jejíž představenstvo je součástí představenstva každé jihočeské nemocnice. Všechny jihočeské nemocnice tak tvoří z pohledu řízení jednu personální unii.

Jihočeské nemocnice, a.s., jsou servisní organizací pro všechny jihočeské nemocnice a centralizují některé činnosti, které je pro skupinu výhodnější vykonávat společně a jednotně. Zásadní z těchto činností jsou dvě, a to společný nákup komodit a služeb a společné vykazování zdravotní péče včetně jednání se zdravotními pojišťovnami.


 

Nemocnice České Budějovice

 

Adresa zařízení:

B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

GPS: 48°57'36.378"N, 14°28'9.930"E

 

Kontakt: tel. ústředna +420 387 871 111, recepce v hlavním vchodu do nemocnice +420 387 872 626

Web: www.nemcb.cz

 

Nemocnice České Budějovice, a. s., patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský region.


 

Nemocnice Český Krumlov

 

Adresa zařízení:

Nemocniční 429, 381 27 Český Krumlov

GPS: 48°48'48.071"N,14°19'27.966"E

 

Kontakt: +420 380 761 111

Web: www.nemck.cz

 

Ošetření v Nemocnici Český Krumlov, a.s., probíhá v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a je zajišťováno kvalifikovanými specialisty. V roce 2012 byla Nemocnice Český Krumlov reakreditována SAK (www.sakcr.cz). Nemocnice spolupracuje se Střední zdravotnickou školou v Českém Krumlově, umožňuje odbornou praktickou výuku a stáže studentů.


 

Nemocnice Dačice

 

Adresa zařízení:

Antonínská 85, 380 16 Dačice II

GPS: 49°04'30.4"N 15°25'51.2"E

 

Kontakt: +420 384 358 211

Web: www.nemdac.cz

 

Nemocnice Dačice vznikla ze skupiny jihočeských nemocnic nejpozději. Poskytuje následnou a ambulantní péči.


 

Nemocnice Jindřichův Hradec

 

Adresa zařízení:

U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec

GPS: 49°08'20.2"N 15°00'13.9"E

 

Kontakt: ústředna +420 384 376 111, sekretariát +420 384 376 134, +420 384 322 070

Web: www.nemjh.cz

 

Nemocnice je umístěna v centru města, v těsném sousedství vilové čtvrti. Ambulantní část představuje poliklinika, která se nachází v areálu nemocnice. V poliklinice je zastoupen také soukromý sektor řadou všeobecných lékařů i specialistů. Na budovu polikliniky je připojena lékárna patřící společnosti Lékárna u nemocnice, s.r.o. V současné době má nemocnice 338 lůžek na 11 lůžkových odděleních: Interní, Nervové, Dětské, Ženské, Chirurgické, ARO, Oční, Ušní-nosní-krční, Urologické, Ortopedické a Ošetřovatelská péče. Ambulantní služby poskytuje v oborech: Interna, Neurologie, Pediatrie, Gynekologie, Chirurgie, ARO, Oční, Ušní-nosní-krční, Urologie, Ortopedicko-traumatologické, Kožní, Klinická onkologie, Hemodialýza, Praktický lékař pro dospělé, Klinická biochemie, Radiodiagnostika, Hematologie a krevní transfuze, Rehabilitace a fyzioterapie, Patologie, Mikrobiologie. V nemocnici také funguje Dopravní zdravotní služba.


 

Nemocnice Písek

 

Adresa zařízení:

Karla Čapka 589, 397 01 Písek

GPS: 49°18'10.791"N, 14°9'20.144"E

 

Kontakt: spojovatelka +420 382 772 111

Web: www.nempi.cz

 

Nemocnice Písek, a.s., je držitelem akreditace SAK ČR, všechny nemocniční laboratoře jsou pak akreditovány v režimu ČIA.  Je iktovým, mamografickým a intermediárním perinatologickým centrem. Nemocnice disponuje kapacitou 358 akutních lůžek, 41 lůžek následné péče a 20 sociálních lůžek, ročně je zde hospitalizováno 11 300 pacientů, provedeno 10 tisíc operačních zákroků a téměř 200 tisíc ambulantních vyšetření. V roce 2013 se tu narodilo 836 dětí. Nemocnice má 744 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. V roce 2013 investovala do svého rozvoje 40 milionů korun (od roku 2008 celkem cca 315 milionů). Zařízení spolupracuje se Střední zdravotnickou školou v Písku a lékařskými fakultami, umožňuje odbornou praktickou výuku a stáže studentů, je pracovištěm Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.


 

Nemocnice Prachatice

 

Adresa zařízení:

Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice

GPS: 49°00'25.6"N 14°00'39.3"E

 

Kontakt: spojovatelka +420 388 600 111

Web: www.nempt.cz

 

Moderní rodinná nemocnice poskytující komplexní zdravotnickou lůžkovou péči v oborech – interním, chirurgickém, ortopedicko-traumatologickém, pediatrickém, gynekologicko-porodnickém, anesteziologicko-resuscitačním včetně centrální JIP. Zajišťuje i následnou péči na Oddělení následné péče (dříve LDN). Poskytuje komplementární zdravotní péči – centrální operační sály, klinická biochemie a hematologie, radiodiagnostika, mikrobiologie, rehabilitace a dopravní zdravotnická služba. Zajišťuje ambulantní zdravotní péči – ambulance při všech lůžkových odděleních, gastroenterologii, nefrologii včetně hemodialyzačního střediska, léčbu bolesti, metabolickou poradnu, onkologii, ambulanci pro zákroky laserem. Má vlastní lékárnu zajišťující zásobování provozu nemocnice, výdej na recepty a výdejnu zdravotnického materiálu pro širokou veřejnost.


 

Nemocnice Strakonice

 

Adresa zařízení:

Radomyšlská 336, 38629 Strakonice I

GPS: 49°15'55.9"N 13°54'25.4"E

 

Kontakt: ústředna +420 383 314 111, vrátnice +420 383 314 110

Web: www.nemst.cz

 

Nemocnice Strakonice, a.s., patří mezi moderní a dynamicky se rozvíjející zdravotnická zařízení s nadregionální působností v některých oborech. V roce 2014 získala certifikát CZECH Stability Award, když dosáhla v ratingovém hodnocení stupně AAA – excelentní. Společnost se tak zařadila mezi nejstabilnější firmy v České republice. V nemocnici je ročně hospitalizováno okolo 14 500 pacientů z různých koutů naší republiky, zejména Strakonicka, Prachaticka, Písecka a Klatovska. Lékaři zde provedou cca 5 000 operačních zákroků, téměř 140 tisíc ambulantních vyšetření i léčebných zákroků a 7 600 hemodialýz. V roce 2012 se zde narodilo 724 dětí. Sanitky strakonické nemocnice ročně převezou téměř 20 tisíc pacientů, centrální laboratoře provádějí více než jeden milion analýz ročně. Nemocnice Strakonice je pavilonového typu na téměř 9 ha plochy a má zajímavý dendrologicky ceněný park. Je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu, pracuje tu průměrně 540 zaměstnanců – z toho 100 lékařů, z nich téměř 80 % s nejvyšší kvalifikací. V posledních letech zařízení za významné podpory Jihočeského kraje prochází rozsáhlou modernizací a obnovou. V letech 2008–2012 nemocnice proinvestovala celkem 244,5 milionu korun. Tradičně se umisťuje na předních příčkách v hodnocení HealthCare Institutu, v roce 2009 byla dokonce vyhlášena za nejlepší nefakultní nemocnici v České republice. Již několik let je na špičce v odběrech pupečníkové krve. Má titul Baby Friendly Hospital.


 

Nemocnice Tábor

 

Adresa zařízení:

Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor

GPS: 49°25'02.4"N 14°39'09.7"E

 

Kontakt: +420 381 608 111

Web: www.nemta.cz

 

Nemocnice Tábor, a. s., v červnu 2015 získala již podruhé certifikát CZECH Stability Award. Dosáhla v ratingovém hodnocení nejvyššího možného stupně AAA – excelentní. Společnost se tak řadí mezi nejstabilnější firmy v České republice. V listopadu 2013 získala táborská nemocnice akreditaci SAK na 3 roky. V květnu 2012 získala certifikát Bezpečná nemocnice. 3. ledna 2008 byl započat koncept celkové rekonstrukce a modernizace nemocnice symbolickým poklepem na základní kámen pavilonu akutní medicíny. Priority konceptu byly jasné. Začít nejzásadnější oblastí, kterou reprezentuje akutní medicína, pokračovat operačními sály, intenzivní medicínou a končit kompletní rekonstrukcí lůžkového fondu nemocnice. V současné době se již nemocnice pyšní novým moderním a vysoce komfortním gynekologicko-porodnickým oddělením, novým, lehce přístupným oddělením anesteziologicko-resuscitačním disponujícím jednotnou moderní přístrojovou technikou, a šesti novými vestavnými operačními sály vybavenými nejmodernějšími přístroji, které se v současné době používají. Celková nadčasová koncepce operačních sálů umožňuje i v budoucnu využití nových technologií. V roce 2014 měla nemocnice 827 zaměstnanců a 466 lůžek, hospitalizovala 19 607 pacientů a narodilo se zde 899 dětí.