cesky_krumlovNárodní památkový ústav v Českých Budějovicích vydává reprezentativní odbornou publikaci o Českém Krumlově. Čítá více než 1000 stran a na jejím obsahu se podílelo téměř 50 autorů. Kniha podává ucelený a zároveň rozmanitý pohled na výjimečnou památku světového kulturního dědictví. Příprava knihy byla finančně podpořena Ministerstvem kultury ČR.

Bývalá rožmberská, eggenberská a schwarzenberská rezidence Český Krumlov i město, které k ní přiléhá, je dnes souborem památek světové proslulosti. Tuto jedinečnost zachycuje kniha „Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví“ pod níž je autorsky podepsáno sedmačtyřicet památkářů, krajinářů, archivářů, historických antropologů, sociologů, historiků všedního života, výtvarných umění, literatury či hudby.

Kniha je svým rozsahem i šíří témat bezmála monumentální, čítá více než tisíc stran a několik stovek fotografií a ilustrací. „Završuje dosavadní bádání o historii a památkových kvalitách města. Zároveň ale také ukazuje, co všechno ještě neznáme a kolik práce na odborníky mnoha profesí ještě čeká,“ poznamenal editor knihy Martin Gaži. Témata spojená s výzkumem krumlovské historie větší část autorů diskutovala na přípravné konferenci, kterou Národní památkový ústav uspořádal v Českém Krumlově v květnu roku 2009.

C_Krumlov_obalka
Kniha je členěna do čtyř základních oddílů. První z nich nově interpretuje počátky hradu a města a zaměřuje se na základní rysy proměn podoby sídla, včetně význačných architektonických prvků (zejména hrad, tzv. Hrádek, opevnění, brány, kryté chodby). Pozornost je věnována také zahradám a parkům. Památkáři, kteří o městě vytvářejí monitorovací zprávy pro UNESCO, zde shrnuli a na fotografiích demonstrovali proměny v posledních dvou desetiletích.

Druhý oddíl knihy mapuje umělecky významné památky ve městě a klade je do souvislosti s historií zdejšího církevního života a měšťanské i vrchnostenské zbožnosti. Čtenáři se tak mohou dozvědět například o středověkých nástěnných malbách, kaplích na krumlovském hradě, v minoritském klášteře i na Křížové hoře, mariánském sloupu na náměstí, úctě k ostatkům sv. Kalixta a sv. Reparáta, ale i o socialisticko-realistické výzdobě staveb z padesátých let 20. století.
_______________________________

ANOTACE

Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví
Koncepce knihy: Martin Gaži – Petr Pavelec
Uspořádal a edičně připravil: Martin Gaži
Grafická úprava: Tomáš Halama

Nakladatel: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
Edice: Collectiones – svazek 3.
ISBN 978-80-85033-26-7
Formát: 1040 stran, 24,8 x 17,2 cm, česky, německé a anglické resumé, křídový papír, vazba s pevnými deskami a přebalem.
Rok vydání: 2010 (1. vydání)
Doporučená prodejní cena 749,- Kč

Bývalá rožmberská a schwarzenberská rezidence Český Krumlov a město, které k ní přiléhá, je dnes souborem památek světové proslulosti. Tuto jedinečnost zachycuje kniha doplněná stovkami černobílých i barevných fotografií, pod níž je autorsky podepsáno sedmačtyřicet památkářů, krajinářů, archivářů, historických antropologů, sociologů, historiků všedního života, výtvarných umění, literatury či hudby. Objevují konstanty a proměny sídla vrostlého do říčních meandrů, místa zažívajícího vzmachy i pády, hřejícího se v lesku sídla jihočeských „skorokrálů“ i naslouchajícího nářku vysídlenců, místa zapomínaného i opojeného svou příslušností ke světovému kulturnímu dědictví.
______________________________

Třetí oddíl knihy si všímá života obyvatel města. Čtenář si může udělat představu o jejich sociální a profesní skladbě, systému veřejné správy, školství, vztazích k vrchnostenskému dvoru či místním jezuitům, ale i skrze studium sexuálních deliktů nahlédnout do jejich intimního života. Je možné nahlédnout i do konkrétních osudů místních obyvatel. „Jde například o středověkého kameníka Michaela Rubika či městského písaře počátku 18. století Johanna Franze Tschernichena, mimo jiné autora básnické ódy opěvující kapli na Křížové hoře,“ doplnil Martin Gaži.

Čtvrtá část knihy se snaží Český Krumlov nahlédnout očima předešlých generací, ať již prostřednictvím malířů, grafiků a fotografů, či vědců a literátů, ale i kupříkladu předválečného česky smýšlejícího mlynáře z Vošahlíkova mlýna či německých poválečných vyhnanců. „Editována je zde i žádost o přijetí Krumlova a přilehlé Šumavy mezi státy USA, kterou v červnu 1945 adresovali americkému prezidentovi zoufalí krumlovští Němci,“ připomíná kuriózní událost Martin Gaži. K zamyšlení jistě může sloužit i výběr historických fotografií s proměňujícími se státními vlajkami na fasádách domů i nápisy na Budějovické bráně – od děkování Adolfu Hitlerovi, přes oslavování spojeneckých vojsk až po nabádání světového proletariátu, aby se spojil.

Více informací na www.npu-cb.eu.
REKLAMA