havlickuv_brod_namesti_novePo dvou letech prací získalo Havlíčkovo náměstí svoji konečnou podobu. Rekonstrukcí v rámci akce Revitalizace středu města prošla Dolní ulice i celé jádro města. Slavnostní otevření obnoveného středu Havlíčkova Brodu doprovázené celodenním programem chystá radnice na 24. června 2011.

Práce na revitalizaci středu města zahájila dodavatelská firma v létě 2009 opravou Dolní ulice. Na jaře 2010 pak začala rekonstrukce samotného náměstí a v listopadu byla po jeho obvodu a okolo Morového sloupu vysázena nová zeleň.

PLAKAT_REVITALIZACE

Letos náměstí doplnily prvky městského mobiliáře. Na středové ploše se objevila i letní scéna, na které již nyní probíhají kulturní akce. Dalším výrazným prvkem doplňujícím centrum města je kiosek pro letní občerstvení, který bude v nejbližší době zprovozněn.

Celé náměstí vzniklo podle návrhu předního českého architekta Aleše Buriana. Celkové náklady na revitalizaci středu města se vyšplhaly téměř k 82 mil. Kč. Město na realizaci projektu získalo dotaci ve výši 40 mil. Kč z fondu Evropské unie prostřednictvím ROP NUTS II Jihovýchod.

Slavnostní otevření středu města havlíčkobrodská radnice připravuje na 24. června 2011, kdy bude po celý den probíhat doprovodný program.