lipnice_hrad-samsonMinisterstvo kultury ČR přidělilo finanční prostředky potřebné na statické zajištění torza Velké věže na státním hradě v Lipnici nad Sázavou. Provoz hradu je z důvodu probíhajících stavebních prací mírně omezen, toto omezení se ale týká pouze prostoru před hradní bránou a samotné Velké věže, která je vyřazena z prohlídkové trasy. Všechny ostatní části hradu zůstávají pro návštěvníky přístupné, nově se mohou podívat také do třetího patra věže Samson.

Z ochozu Samsonu je překrásný rozhled do širokého okolí a zdejší vyhlídka poskytuje výhled srovnatelný s rozhlednami. Částečné změny doznal také plánovaný program kulturních akcí na hradě, musely být zrušeny tradiční středověké slavnosti, které se konají třetí týden v srpnu. Správa hradu však zajistila na tento termín náhradní program.

Velká věž hradu Lipnice nad Sázavou prochází v těchto dnech dlouho očekávaným statickým zajišťováním.
Ministerstvo kultury ČR Národnímu památkovému ústavu v Telči, který je správcem hradu, přidělilo finanční prostředky ve výši cca 2 mil. Kč. Práce na statickém zajištění torza věže skončí podle předpokladu do konce října. Provoz hradu musel být z důvodu probíhajících stavebních prací mírně omezen.

Z bezpečnostních důvodů byl uzavřen prostor před hradní bránou s přilehlými pozemky, kde se nachází oblíbená volně přístupná vyhlídka. Hlavní přístupová komunikace od parkoviště pod hradem ale zůstává otevřena. Velká věž je samozřejmě vyřazena z volné prohlídkové trasy hradu, naopak nově zpřístupněno je třetí patro věže Samson, kde je zachován středověký záchod tzv. prevét. Stejně tak je stále přístupná nejlepší vyhlídka na hradě, kterou poskytuje ochoz věže Samsonu, nacházející se ve výšce 27 metrů nad terénem. Samotná věž Samson se tyčí nad venkovní terén v bývalém parkánu do výšky 40 metrů.

Stavební práce na hradě ovlivní také program kulturních akcí. Letošní ročník středověkých slavností - lipnické HRADOVÁNKY – musel být bohužel zrušen. Skupina historického šermu Sígři, která Hradovánky pořádá, připravila jako náhradní program úspěšné a zatím vždy vyprodané noční prohlídky hradu, které se uskuteční v termínech 29.-30.7. a 19.-20.8. od 20:00 a 22:00 hod. Za změnu programu se správa hradu omlouvá a děkuje za pochopení.

V sobotu 29.7.2011 se také na hradě uskuteční koncert mladých interpretů a finalistů folk-trampských soutěží Brána, Dětská porta a Folkový kvítek, kteří budou na soustředění v blízkém lomu Hřeben, patřícím České tábornické unii.
Na srpen správa hradu chystá kromě zmíněných nočních prohlídek Netopýří noc a několik dalších koncertů.