pribyslavPředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj zrušil pokutu kraji Vysočina a městu Přibyslav v celkové výši 400 tisíc korun. Vyplývá to z informací zveřejněných na webové prezentaci ÚOHS.

Úřad pokutoval kraj a město na podzim 2010, a to za údajné chyby ve veřejné zakázce na výstavbu silnice druhé třídy II/350 Přibyslav–Žižkova. Vysočina a Přibyslav jako společní zadavatelé podle úřadu v zakázce nedodržely zásadu rovného zacházení. S vybraným uchazečem, akciovou společností Colas CZ, jak Vysočina, tak i Přibyslav, už uzavřely smlouvy o dílo v celkové výši veřejné zakázky dosahující téměř 25 milionů korun včetně DPH. ÚOHS tak uložil kraji Vysočina pokutu ve výši 250 tisíc korun a městu Přibyslav pokutu ve výši 150 tisíc korun.

Problém podle ÚOHS byl, že zadavatel měl už v oznámení o zahájení zadávacího řízení stanovit požadavek na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením dokladu o vlastnictví obalovny. To se ale stalo až v rámci dodatečných informací. Tím ale podle ÚOHS znevýhodnil uchazeče, kteří nemají k dispozici vlastní obalovnu a musí si smluvně zajistit subdodavatele.

Předseda antimonopolního úřadu ale nyní ve svém verdiktu sdělil, že "po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že úřad nepostupoval ve věci v souladu se zákonem, jsem dospěl k závěru, že nastaly podmínky pro zrušení napadeného rozhodnutí."

Případ tak znovu budou řešit Rafajovi podřízení.

zdroj: MEDIAFAX