REKLAMA
REKLAMA

nemocnice hradec kraloveFakultní nemocnici Hradec Králové se podařilo z prostředků Evropské unie významně zmodernizovat datové sítě v celém areálu nemocnice. Projekt Modernizace datové sítě FN Hradec Králové umožnil Fakultní nemocnici Hradec Králové vybudovat novou datovou síť s vyšší výkonností a bezpečností přenosu elektronických dat. To je nezbytné k zajištění rychlé dostupnosti potřebných dat pro všechny složky zdravotní péče. Modernizace se týkala především budov s lůžkovou péčí, laboratoří a datových rozvoden.

 

REKLAMA

Tímto je zajištěna vysoká dostupnost dat pro management nemocnice z pohledu jeho rozhodování o efektivitě činností a kvalitě poskytované péče.

„Nová datová síť svou strukturou umožňuje datovou komunikaci po více trasách zároveň v paralelním režimu a stává se tak odolnou proti poruchám typu překopnuté vlákno nebo výpadek jedné rozvodny. Nová síť zásadně zvyšuje datovou propustnost a měla by tak vedle větší bezpečnosti přenosu dat přispět k rychlejšímu toku dat, jejichž objem se s novými technologiemi rok od roku navyšuje,“ popisuje vedoucí oddělení technické péče odboru výpočetních systémů Fakultní nemocnici Hradec Králové Jiří Matouš.

Pořízení těchto moderních technologií a zařízení bylo možné díky spolufinancování z evropských fondů projektem „Modernizace datové sítě FN Hradec Králové“, který uspěl v rámci Integrovaného operačního programu Evropské unie (IOP). IOP poskytl Fakultní nemocnici Hradec Králové finanční prostředky na pořízení dané technologie ve výši 85 % z celkových uznatelných nákladů 19,3 mil. Kč.

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.


Vysočina plná novinek a aktuálních informací

REKLAMA