Jihlava se letos již počtvrté připojuje k celostátní kampani Národní sítě Zdravých měst. Evropský týden mobility je osvětová kampaň pro občany měst, které upozorňuje na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou ve městech, a kterým zároveň nabízí možnosti a výhody udržitelných druhů dopravy.

Zdraví a mobilita -  na tato témata se letošní Evropský týden mobility 2010 zaměřil pod heslem „Prodluž si život – buď aktivní!“. Masivní nárůst automobilové dopravy v posledních letech, zejména ve městech, vedl k nárůstu odporu veřejnosti proti hluku, znečištění ovzduší, které rostoucí doprava ve městech způsobuje.  Motorizovaná doprava má vliv jak na dýchání, tak na kardiovaskulární systém, způsobuje stres a ten zpětně působí na naše zdraví.

Kampaň Evropský týden mobility nabízí možnost propagovat každodenní fyzickou aktivitu (pěší chůzi a jízdu na kole jako vhodné způsoby přepravy).

Město Jihlava podporuje Evropský týden mobility a Evropský den bez aut prostřednictvím projektu Jihlava – Zdravé město. Na základě rozhodnutí Rady města Jihlavy připojit se k této kampani a po podpisu Charty 2010 připravilo město Jihlava ve spolupráci s partnerskými organizacemi následující program:

plakat-A2_Large

Čtvrtek 16. 9. 2010

Mezi světy
Masarykovo náměstí horní
10:00 – 16:00 hod.: Přijďte nahlédnout do světa handicapovaných… Přijďte zažít každodenní realitu nevidomých (překážková dráha – chůze s bílou holí s využitím klapek na oči nebo simulačních brýlí) a vozíčkářů (možnost vyzkoušet si pohyb na invalidním vozíku). Přijďte se seznámit s činností organizací působících ve městě Jihlavě. Přijďte podpořit dobrou věc!
Informační stánky: Centrum pro zdravotně postižené, Denní a týdenní stacionář, APLA Vysočina o.s., Medicco, Občanská poradna Jihlava – téma: Život si prodluž, příliš se nezadluž, o.s. Život 90, Tyflo Vysočina Jihlava, o.p.s., Ekoinfocentrum – program „Zelená úsporám“ a další

Projekt Corega Senioři
Masarykovo náměstí horní
9.00 – 17.00 hod.: Přijďte navštívit pojízdné centrum dentální hygieny a nechte si zdarma poradit v péči o zuby a zubní náhrady.

Pátek 17. 9. 2010

Gotická síň jihlavské radnice
8:00 – 12:00 hod.: Zdravotně-výchovný program pro děti „ZDRAVÉ ZUBY“

Sobota 18. 9. 2010

Den otevřených dveří památek - XX. ročník pod názvem „Duše památek“
9:00 – 17:00 hod.: otevřené památky:
Kostely - sv. Ignáce z Loyoly, Nanebevzetí Panny Marie, sv. Jana Křtitele, sv. Ducha, sv. Jakuba Většího včetně kaple Bolestné Panny Marie, brána Matky Boží, dům Gustava Mahlera, vyhlídková věž kostela sv. Jakuba, Oblastní galerie Vysočiny, Muzeum Vysočiny Jihlava, domy Husova 10 a 12, dům Matky Boží 3, Dům filharmonie, jihlavské podzemí.
 • Program:
  Jihlavská radnice, vestibul – předprodej MHD
  10:00 – 17:00 hod.:  Ukázka výroby ručního papíru.
  Gotický sál
  9:30, 11:00 hod.: Film a přednáška o  výrobě makety Codex gigas (Ďáblova bible)
  14:00, 16:00 hod.: Jihlava ve fotografii včera a dnes – promítání s komentářem  (ak.mal. M. Kos)
  Masarykovo náměstí
  10:00 – 18:00 hod.: Pozdrav z Čech a Moravy – přehlídka krojovaných dechových hudeb
  Parkán u brány Matky Boží
  13:00 – 17:15 hod.: Divadelní představení pro děti
  Prostor za bránou Matky Boží
  14:00 – 16:00 hod.: Loutková představení pro děti
  Travnatá plocha za hradbami a prostor u brány Matky Boží
  Skákací hrad, výtvarná dílna DDM, soutěžní stanoviště, malování dětí na obličej, stánek ČRo Region, nafukování balonků, občerstvení – Rybárna u brány.
  Po celý den projížďky kočárem po historické části města: trasa park za kinem Dukla, ulice Věžní, Benešova, Masarykovo náměstí, Matky Boží, Věžní, park za kinem Dukla.
  Jihlavské podzemí
  14:00, 16:00 hod.:  Prohlídky s urozeným rytířem z Kocensteinu
  (podrobný program najdete na www.jihlava.cz)
Neděle 19. 9. 2010

Dílničky – Vytvoř si svůj lampión
Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina, Komenského 20
18:00 hod.: Zveme všechny děti, které se chtějí zúčastnit lampiónového průvodu, na dílničky, kde si mohou vytvořit vlastní lampión. Materiál zajištěn.

Lampiónový průvod
Masarykovo náměstí horní – sraz u Morového sloupu
19:30 hod.: Lampiónový průvod s povídáním na téma: „Jak se vyhnout úrazům v dopravě“. Vyjdeme z Masarykova náměstí od Morového sloupu a projdeme všechny přístupné části hradebního parkánu.

Pondělí 20. 9. 2010

Odpadové ekoklání škol
Masarykovo náměstí horní
Agentura Dobrý den, EKO-KOM, Kraj Vysočina a město Jihlava
9:00 – 16:00 hod.: 
-  soutěže žáků ZŠ v disciplínách souvisejících s tříděním odpadů
-    ukázky obřího Člověče, nezlob se a EKOpexesa
-  prezentace výrobků z recyklátů, fotografická výstava o třídění odpadů a stavebnicová herna pro 
   maminky s dětmi a zábavné soutěže o recyklaci odpadů
-  součástí akce bude též pokus o nový český rekord - největší EKOZoologická zahrada na  
   internetu
-  coby kulturní doplněk budete moci shlédnout zcela netradiční živou hudební produkci Alexandra
   Zoltána - muže hrajícího současně na 15 hudebních nástrojů.

Služby města Jihlavy, a.s.
-     výstava techniky
-     ukázkové hnízdo na separovaný odpad
-     vzorky zpětně odebíraných zařízení
-     vzorky nebezpečných odpadů

Úterý 21. 9. 2010

Jihlavský den zdraví
Masarykovo náměstí horní
Zdravá Vysočina, o.s.
10:00 – 18:00 hod.: Vyšetřování cholesterolu, krevního tlaku, tělesného tuku, glykémie (na lačno), BMI, vyhodnocení zdravotních rizik, odborné konzultace a poradna zdravého životního stylu. Vyšetřování mateřských znamének (15:00 – 18:00). Ukázky první pomoci, nabídka zdravotně-výchovných materiálů, prohlídka sanitního a hasičského vozu, prezentace a ukázky činnosti Městské policie Jihlava a Policie ČR. Soutěže pro děti pořádané DDM, vystoupení hudebních skupin.
Bossaball: turnaje pro SŠ a veřejnost, ukázky bossaballu profesionálními hráči.
16:00 – 16:30: Ukázka zásahu Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby při havárii osobních aut.
Informační stánky:  Ekoinfocentrum – zdravý životní styl a ekologicky šetrné výrobky, masérka Alena Strouhalová, VZP, Nordic Walking Centrum Morava

Středa 22. 9. 2010

22. září nechte auto doma … a přijďte s námi oslavit  DEN BEZ AUT 2010

Projekt „Přežij“
Masarykovo náměstí horní: 
9:30 – 12:00 hod.:
 -  zábavné dopoledne pro děti s Václavem Upírem Krejčím
-   prevence a bezpečnost v silničním provozu

Informační stánky:  Ekoinfocentrum – šetrná turistika, Europe Direct – odborné publikace o EU, informace o automobilové dopravě a cykloturistice

ECOBAT
Masarykovo náměstí horní: 
10:00 - 15.00 hod.: Uspořádání pokusu o překonání národního rekordu ve sběru použitých spotřebních baterií
Ostatní akce 22. 9.:
15:00 – 18:00 hod.: Turistický pochod s průvodcem p. Rudolfem Neubauerem „Po stopách historie“. Sraz v 15.00 hod. na zastávce Masarykovo náměstí bus č.5 směr Zborná.

Středa 15.9.
15:00 – 18.00 hod.: Přijďte si ověřit svou kondici na Sokolení – Smetanovy sady, ukázky cvičebních hodin - sokolovna Tyršova 12
31.8. – 15. 10.  Výstava fotografií „Život nejen na kole“ v Kavárně Muzeum