2010-10-08_Uzhorod_074Ukrajinský Užhorod je partnerským městem Jihlavy. Primátor Jaroslav Vymazal a jeho protějšek Serhey Ratushnyak podepsali smlouvu o spolupráci obou měst v pátek na radnici v Užhorodu.

Za Jihlavu byl přítomen také náměstek primátora Petr Pospíchal a tajemník úřadu Lubomír Dohnal. Hlavní město Zakarpatské Ukrajiny je třetím partnerským městem Jihlavy, dalšími dvěma městy jsou německý Heidenheim a holandský Purmerend.

6_
„Smyslem partnerství je vytvoření vztahů nejen mezi radnicemi, ale také občany, spolky, institucemi a organizacemi obou měst. Může to být cesta i pro rozvoj turistiky a podnikání,“ uvedl náměstek primátora Petr Pospíchal, který u projektu partnerství s Užhorodem stojí od počátku. „Už jsme zaznamenali první zájem jihlavských škol o zprostředkování kontaktů na ukrajinské straně. Pokud se objeví i další zájemci o spolupráci, radnice tomu ráda pomůže,“ potvrdil primátor Jaroslav Vymazal, který po podpisu předal užhorodskému primátorovi jihlavskou vlajku a symbol města - ježka tepaného do mědi z dílny uměleckého kováře Erwina Habermmana mladšího.

2010-10-08_Uzhorod_101_
Užhorodský primátor Serhey Ratushnyak provedl jihlavskou delegaci městem, zejména místy, které budovali čeští architekti a stavitelé. Významně se ve městě otiskl zejména rukopis českého architekta Františka Krupky, kterému chtějí užhorodští příští rok odhalit sochu a pojmenovat po něm ulici.

2010-10-08_Uzhorod_198_
Na počátku vztahu obou měst byla aktivita kraje Vysočina, který navázal partnerství se Zakarpatskou oblastí v roce 2008. Poprvé se reprezentace obou měst setkala v únoru, v dubnu Jihlava na Ukrajinu zavezla dary, které si zástupci českých spolků v Užhorodu nejvíce přáli - učebnice češtiny.

2010-10-08_Uzhorod_199_
„Od počátku jsme deklarovali, že partnerství měst neznamená finanční podporu. A to platí. Naši pomoc může představovat třeba právě podpora vzdělanosti, předávání zkušeností, výměnné pobyty dětí a mládeže a podobně,“ ujistil Petr Pospíchal. Následovala červnová návštěva užhorodského primátora v Jihlavě a s tím spojený podpis deklarace o spolupráci. Přípravu završilo zářijové schválení spolupráce zastupitelstvem a následný podpis smlouvy.