2010-09_02_ZSspecialni_207Jihlava oficiálně uvedla do provozu zrekonstruovanou a rozšířenou ZŠ speciální na Březinově ulici. Vznikla dvoupodlažní přístavba zahrnující učebny, dílny pro výuku pracovních činností, cvičná kuchyň, keramická dílna, tělocvična se zázemím, víceúčelová místnost, hudebna a sociální zázemí.

Velkým pomocníkem pro práci s imobilními dětmi je stropní kolejnicový systém. Součástí komplexního řešení areálu školy v návaznosti na specifické potřeby jejích žáků je i víceúčelové hřiště a speciální plocha (cvičná dráha, prostor pro trampolínu s nástupní rampou a spojovací chodníky), veřejné osvětlení celého školního areálu a vybudování kanalizace. Stávající budova školy je nově zateplena a má nová okna. V areálu je i služebna jihlavské městské policie okrsku Březinky, která rovněž prošla rekonstrukcí. 

2010-09_02_ZSspecialni_213_
„Rekonstrukce a rozšíření o přístavbu proběhlo za provozu školy, nicméně s minimálními dopady na její chod. Rovněž spolupráce s architekty a projektanty byla vynikající. Všichni se snažili vyjít požadavkům na speciální péči o naše žáky maximálně vstříc,“ poděkovala při slavnostním otevření školy ředitelka Zuzana Šimková. Kapacita školy 62 dětí je využita na 100 procent, nově zřízená praktická škola má s 16 žáky ještě čtyři místa rezervu. „Úroveň společnosti se mimo jiné zobrazuje v tom, jak se dokáže postarat o svoje slabší a nemocné členy. Jsem rád, že se naše společnost v chování k nim už v mnohém posunula vpřed, a že se nám daří pro tyto lidi i zlepšovat technické a materiální zázemí,“ řekl primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal, který považuje tuto investici za jednu z nejdůležitějších v posledních letech.

2010-09_02_ZSspecialni_270_
Celkové výdaje včetně všech souvisejících výdajů (projektové dokumentace, inženýrské práce, stavební dohled, bezpečnost práce atd.) jsou 52.358.705 korun, městu se podařilo získat dotaci 46.869.538,79 korun, podíl města je 5.489.166 korun. Dodavatelem byla společnost Pozemní stavby Jihlava. Stavba byla zahájena 12. prosince 2008 a dokončena 12. srpna 2010.