elvikaNarození hned několik mláďat slaví v těchto dnech jihlavská zoologická zahrada. Vedle želvy tlustohrdlé, kterou se podařilo v Jihlavě odchovat po čtyřech letech, se narodila například i malá opička malpám hnědým. 

2. listopadu se narodila malá opička malpám hnědým (Cebus apella) v jihlavské zoo. Sedmiletý otec Mates a jedenáctiletá matka Cindy pochází od soukromého chovatele a v Zoo Jihlava žijí společně od roku 2005. Listopadové mládě zatím neznámého pohlaví je jejich třetím potomkem a celá malpí rodinka je k vidění v pavilonu opic.

Malpa
Malpa hnědá si díky bujné srsti, která jí na hlavě vytváří jakési růžky, vysloužila i jméno malpa rohatá. V přírodě obývá sever, střed a východ Jižní Ameriky, kde je nejen nejrozšířenější opicí Nového světa, ale je považována i za nejinteligentnější. V tomto směru bývají malpy srovnávány se šimpanzi, neboť dokážou používat i nástroje - například kameny k louskání ořechů. Dovedou se velmi obratně pohybovat nejen ve větvích, ale také na zemi. Žijí ve smíšených osmi až čtrnáctičlenných skupinách a živí se takřka vším, co jim přijde pod ruku - semeny, kořeny, ovocem, květy, nektarem i některými obratlovci (např. žábami, ještěrkami, dokonce i malými netopýry). Mláďata přichází na svět v kteroukoliv roční dobu, rodiče je nosí na zádech a jejich výchovou stráví bezmála půl roku.

Malpa2
Mláďata v teráriu

2 mláďata se v těchto dnech narodila také dvěma párům scinka stromového (Corucia zebrata) v teráriu jihlavské zoo. První mládě spatřilo světlo světa 12. listopadu, druhé o dva dny později.

Scink
Scink stromový je nazýván také scinkem šalamounským – jeho domovinou jsou lesnaté a křovinaté oblasti Šalamounových ostrovů v západní části Tichého oceánu severovýchodně od Austrálie.

Je jediným zástupcem čeledi scinkovitých, který je výhradně býložravý – živí se ovocem, zeleninou, různými květy a listy. Jedná se o největší druh scinka – dorůstá velikosti až 65cm (zhruba polovinu délky tvoří ocas). Patří mezi  vejcoživorodé ještěry a samice rodí jedno poměrně velké mládě.

Želva tlustohrdlá po čtyřech letech

Dalším, neméně vzácným mládětem je želva tlustohrdlá (Siebenrockiella crassicollis), která se v jihlavském teráriu vylíhla po čtyřech letech 25. listopadu. Původ tohoto druhu želv je velmi zajímavý: Před téměř devíti lety (11. prosince 2001) zadrželi celníci v Hongkongu loď z Macaa, na jejíž palubě bylo téměř 10 000 želv dvanácti druhů určených pro čínský obchod s želvím masem. Tržní cena této zásilky činila asi 3.200.000 amerických dolarů, vědecká cena (stejně jako etický aspekt nakládání s živými tvory) se dá jen těžko penězi vyčíslit. Zoologická a botanická zahrada v Hongkongu, která se želv dočasně ujala, neměla pro držení takového množství zvířat odpovídající zázemí. Pokus o záchranu této obrovské skupiny želv iniciovala mezinárodní organizace Svaz pro záchranu želv (Turtle Survival Alliance, TSA), jež zajistila převoz téměř 7.000 jedinců (ostatní brzy po zabavení uhynuli) do Evropy a USA. V Evropě organizovala záchranu Evropská asociace zoo a akvárií (EAZA), která úspěšně importovala 988 želv. Organizátoři rozdělili želvy do třiceti evropských zoo z jedenácti zemí a několika privátních zařízení. Do této záchranné akce se zapojilo také 6 českých zoologických zahrad, jež uvolnily místo i finance pro 250 želv pěti druhů.

Do Zoo Jihlava bylo 8. února 2002 převezeno celkem 14 želv tlustohrdlých, bohužel ve velmi špatném zdravotním stavu, 11 z nich po několika dnech uhynulo. Návštěvníci jihlavské zoo tak mohli až do roku 2006 vidět dva samečky a jednu samičku této jihoasijské želvy. Přesně na Štědrý den (24. 12. 2006) přinesli chovatelé dobrou zprávu - vylíhlo se první vzácné mládě želvy tlustohrdlé, což se dříve podařilo v České republice pouze v Zoo Praha. A letos se po čtyřech letech chovatelský úspěch zopakoval.

Želvu tlustohrdlou poznáme podle tmavé hlavy s velkými bílými nebo bledě žlutými skvrnami za očima a černého krunýře. Její domovinou je jižní Asie, kde je bohužel čím dál více ohrožena (podobně jako ostatní druhy želv) obchodníky se želvím masem. Je zapsána hned do několika záchranných programů (RDB, ESB, CITES). Kromě Jihlavy chová tento druh Zoo Plzeň a Praha.