OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

kalvarie_znovu_ozivaNovoříšský kulturní spolek „rozjíždí“ nový projekt s názvem KALVÁRIE ZNOVU OŽÍVÁ. V rámci tohoto projektu by chtěl postupně „znovu oživit místo, které láká k procházkám a rozjímání“ a nejen občanům Nové Říše znovu ukázat krásu novoříšské křížové cesty a Kalvárie – vrchu, kde se říká „Spravedlnost“. Pilotní akcí tohoto projektu bude v sobotu 21. srpna netradiční odpoledne, které se uskuteční na nádvoří premonstrátského kláštera od 14.00 hodin.

Cílem pilotního projektu „Kalvárie znovu ožívá“ je vzbudit zájem novoříšských občanů o křížovou cestu a probudit tak Kalvárii znovu k životu.

„Rádi bychom, aby se křížová cesta společně s vrchem „Spravedlnost“ stala opět místem vycházek a občasných společenských, kulturních a duchovních setkání,“ upřesňuje Magda Pojerová z Novoříšského kulturního spolku (NOKUS) a dále pokračuje: „Do obnovy kapliček, okolní přírody a celé Kalvárie bychom chtěli zapojit i místní občany, kteří mohou přispět dobrovolnou prací či finančními či jinými dary.“

V rámci projektu se uskuteční několik akcí na podporu křížové cesty – první akcí bude v sobotu 21. srpna právě odpolední netradiční setkání, kde NOKUS veřejnost seznámí s celým projektem. Představí ve zkratce historii křížové cesty a oznámí zahájení veřejné sbírky na obnovu křížové cesty.

Na klášterním nádvoří čeká na děti v sobotu 21. srpna od 14.00 hodin netradiční výtvarná dílna, Muzikantská pohádka – pro dospělé je připraveno vystoupní skupiny Voxtet – vocal jazz a pro všechny je připraveno dobré jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné a výtěžek půjde do veřejné sbírky, která bude veřejně zahájena 9. října 2010 na Novoříšském štrůdlování.

V rámci projektu „Kalvárie znovu ožívá“ se uskuteční v roce 2010 ještě tyto akce:
11. září Výlet na Kalvárii – putování křížovou cestou společně s restaurátorem, mapování historie a pozůstatků křížové cesty.
9. října Novoříšské štrůdlování – zahájení veřejné sbírky
23. října – Kalvárie se otevírá dětem – Drakyáda na kopci
Přelom listopadu a prosince – Vyhlašujeme soutěž – pište, malujte a foťte: Jak vidíte novoříšskou Kalvárii – soutěž pro děti a mládež na podporu jejich zájmu o poutní místo

Projekt bude v roce 2011 pokračovat těmito akcemi:
Duben – Upravujeme a udržujeme křížovou cestu a putujeme opět na Kalvárii – pracovní výlet – cesta se upraví, vyseče, opraší a vyklidí a v rámci ještě několik dubnových víkendu se nainstaluje odpočinkové místo a informační panel s historií o křížové cestě
Květen – V rámci 800letého výročí Premonstratského kláštera se uskuteční 28. května vernisáž výstavy fotografií křížků a kapliček na Novoříšsku v čele s Kalvárií a křížovou cestou – plus výstava děl z vyhlášené soutěže pro děti a mládež.

Křížová cesta a její historie:
  • Novoříšská křížová cesta vede půvabnou krajinou a přivádí poutníky na kopec, ze kterého je překrásný výhled na Novou Říši a na okolní krajinu. Křížová cesta je tvořena zděnými výklenkovými kaplemi, ve kterých se již svaté obrázky ztvárňující poslední cestu Ježíše Krista, nedochovaly.
  • Křížová cesta vede východně od centra obce Nová Říše a ústí až na vrch zvaný „Spravedlnost“, který se nachází 601 m n. m.
  • Na kopci „Spravedlnost“ byl v roce 1863, u příležitosti tisíciletého výročí cyrilometodějské misie, postaven kříž a o deset let později (1873), zásluhou městečka Nová Říše a zdejšího kláštera, zde vznikla křížová cesta. Ta měla 13 kaplí a společně s křížem skýtala poutníkům 14 zastavení. Z nich se do dnešní doby zachovalo pouze deset kapliček a kříž – v současné době jsou v neutěšeném stavu.
Útržky z Památního spisu o křížové cestě v kapličkách u Nové Říše zřízené L.P. 1873:
  • „Tato křížová cesta vedena jest od mostu nad řekou Vápovkou podél cesty Želetavské vpravo, na vrch tak zvaný „Spravedlnost“. Kdežto L.P. 1863 postaven byl památný kříž s nápisem „Pomník tisícenočnice příchodu ss. Cyrilla a Methoda do Moravy.“
  • „Myšlenka zřídit tuto křížovou cestu vznikla již r. 1863, když na památku 1000letého jubilea příchodu ss. Cyrilla a Methoda postaven byl krásný kamenný kříž na kopci „Spravedlnosti“ v Nové Říši.“
  • „Šťastná Nová Říše postavila sobě v krátkém čase z dobrovolných příspěvků, mimo několik menších, již třetí veledůkladný pomník. Připomínáme „Ústav císařovice Rudolfa“ na památku radostného narození císařského dědice trůnu založený, pak onen kamenný kříž a zvláštní oltář na památku tisíce nočnice svaté víry v národě a nyní překrásnou Křížovou cestu, jížto Nová Říše sobě zarazila bezpečnou hráz proti proudu novomódního neznabožství. Tak stále dává dobrý příklad lásky k Bohu a slavnému trůnu císařskému – mnohým k následování!“ (O slavnosti dne 28. září 1873 konané přinesl brněnský Katolický časopis – Hlas, od Josefa Sankota, faráře v Radkově u Telče sepsanou zprávu – Hlas, roč. 25, č. 41)

Projekt KALVÁRIE ZNOVU OŽÍVÁ je podpořen Nadací Via. Partnery tohoto projektu jsou: Obec Nová Říše, Kanonie premonstrátů Nová Říše, Místní knihovna Nová Říše. Projekt uskutečňuje občanské sdružení Novoříšský kulturní spolek.
REKLAMA