studentiNa Vysoké škole polytechnické Jihlava se 21. a 22. září 2010 uskuteční promoce absolventů této veřejné vysoké školy. Státní zkoušky úspěšně složilo 238 studentů, kteří obdrží titul bakalář (Bc.) v oborech Finance a řízení (90 absolventů), Cestovní ruch (123) nebo Počítačové systémy (14). Prvních 11 absolventů opustí školu v oboru Aplikovaná informatika.Slavnostní akty spojené s předáváním diplomů proběhnou v aule VŠPJ za přítomnosti akademických hodnostářů, hostů, studentů a jejich rodinných příslušníků. Jedinečnost chvíle zvýrazní taláry akademických pracovníků a používání insignií charakteristických pro každou vysokou školu – rektorský řetěz a žezlo a prorektorské řetězy. 

Absolventi 3letého bakalářského studia jsou profesně připraveni na nástup do praxe, ale mohou rovněž pokračovat ve studiu na jiných vysokých školách v navazujících magisterských programech.

 

REKLAMA

Bakalářské studijní programy na VŠPJ se vyznačují větším důrazem na praktickou uplatnitelnost absolventů. Součástí studijních plánů je požadavek, aby se studenti již během studia dostali do praxe, během níž mohou porovnat teoretické přístupy se svou bezprostřední zkušeností v konkrétní firmě. Praxe jsou v průběhu získávání studijních poznatků odstupňované délkou, od jednoho týdne až po celosemestrální v trvání 8 až 15 týdnů podle jednotlivých oborů.   

Počet absolventů je ovlivňován zájmem studentů o studium daného oboru a na druhé straně také náročností studia. Celorepublikové trendy nižšího zájmu o studium a vyšší studijní neúspěšnosti u technicky orientovaných oborů se promítají i do počtu absolventů studijního programu Elektrotechnika a informatika, ve kterém úspěšně absolvuje studium méně než 50 % studentů.      

Vysoká škola polytechnická Jihlava je první veřejnou neuniverzitní vysokou školou (nečlení se na fakulty) a jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v kraji Vysočina. Byla zřízena v roce 2004, první studenti byli přijati v únoru 2005. V současné době škola poskytuje vzdělání ve 3 studijních programech (Ekonomika a management, Elektrotechnika a informatika, Ošetřovatelství) a v nich v 6 bakalářských studijních oborech: Finance a řízení, Cestovních ruch, Počítačové systémy, Aplikovaná informatika, Porodní asistentka a Všeobecná sestra. Kromě prezenční formy studia lze obory Finance a řízení, Cestovní ruch a Počítačové systémy studovat také v kombinované formě studia. Od nového akademického roku 2010/2011 bude na škole studovat zhruba 2800 studentů.