OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

alejNa stromech ve městě se více než ve jinde podepisují nevhodné podmínky pro život. Například na Hamerníkově ulici v Jihlavě mohli obyvatelé v posledních letech zaznamenávat časté úhyny stromů ve stromořadích. Stejně tak v ulicích Pavlova, E. Rošického a Dr. Procházky.

V některých úsecích byly stromy doplňovány výsadbou sloupovitých habrů. Tato volba se jako náhrada původních dřevin neosvědčila, protože tyto stromy mají větve nízko nad zemí a především při výjezdu z bočních ulic tvoří překážku v rozhledu. „Stav stromů ve městě průběžně sledujeme, pravidelně nás informují také obyvatelé města. Pokud je to možné, snažíme se požadavkům vyhovět,“ řekla k připravované obnově stromořadí Martina Gregorová z odboru životního prostředí jihlavského magistrátu.

V průběhu podzimních měsíců proto dojde k obnově stromořadí v Hamerníkově ulici dosazením javorů. Stromořadí je rozčleněno na tři úseky.  V prvním úseku (od  ul. Jiráskova po ul. Erbenova) a ve třetím úseku (od ul. L. Janáčka  po ul. Vrchlického) doje k vykácení přestárlých stromů v rozhledových trojúhelnících. Konečný vzhled úseků bude tvořit kombinace stávajících habrů a dosazených javorů. Sloupovité habry budou udržovány pravidelným řezem. Ve druhém, středovém úseku od ulice Erbenova po ul. L. Janáčka proběhne kompletní vykácení stávajících hlohů a tří habrů, které byly do stromořadí vysazeny nekoncepčně. Do tohoto úseku budou znovu vráceny hlohy. Celkové náklady obnovu stromořadí budou asi 200 tisíc korun.

V příštím roce plánuje správa zeleně (odbor životního prostředí, odd. služeb v životním prostředí ) provést podobným způsobem obnovu stromořadí v ulicích Evžena Rošického, Pavlovova  a Dr. Procházky. Výhledově se plánuje obnova v ul. Leoše Janáčka a obnova hlohů v ul. Vrchlického.
Zdařilá obnova stromořadí podobného rozsahu byla zrealizována v ul. Brtnická v roce 2009.REKLAMA