OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

vs_polytechnicka_jihlava_03V aule Vysoké školy polytechnické Jihlava se během středy a čtvrtka 10. a 11. listopadu 2010 uskuteční imatrikulace studentů prvních semestrů všech akreditovaných studijních oborů.

Slavnostní zápis ke studiu je akademický obřad, kterého se účastní studenti prezenčního studia dobrovolně, během aktu se používají insignie školy – rektorský řetěz, žezlo a  prorektorské řetězy, a akademičtí pracovníci jsou oblečeni v talárech.

V akademickém roce 2010/2011 bylo zapsáno na VŠPJ celkem 1410 nových studentů ve všech oborech a formách akreditovaného bakalářského studia.
„Celkový počet studentů  VŠPJ již přesáhl 3000 a škola tak dosáhla cílového stavu studentů, se kterým uvažujeme i v Dlouhodobém záměru na období 2011-2015“, říká Ing. Jakub Novotný, Ph.D., rektor VŠPJ.  

Úspěšnost při přijímání na VŠPJ se liší podle jednotlivých oborů studia. Na Počítačové systémy a Aplikovanou informatiku se přijímací zkoušky v letošním roce nekonaly a byli přijati všichni uchazeči.

Nejžádanější je obor Cestovní ruch – na něj bylo přijato 55 % z těch uchazečů, kteří se dostavili k přijímacím zkouškám. V letošním akademickém roce byla studijní nabídka rozšířena ještě o kombinovanou formu studia tohoto oboru.

U ostatních oborů (Finance a řízení, Porodní asistentka a Všeobecná sestra) se úspěšnost  přijetí pohybuje mezi 75 až 84 % z účastníků přijímacích zkoušek.

Imatrikulace se konají také pro studenty starší 50 let, kteří navštěvují Univerzitu třetího věku (U3V). V tomto roce probíhají např. kurzy Genealogie - rodopis, PowerPoint pro pokročilé, Duševní hygiena a lidské vztahy, Digitální fotografie nebo výuka angličtiny a němčiny. Celkem je do nich přihlášeno 176 zájemců, kteří sice nemají statut studenta podle zákona o vysokých školách, ale jejich výuka probíhá obdobně včetně zpracovávání závěrečných prací.
 
Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejnou neuniverzitní vysokou školou (nečlení se na fakulty) a jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v kraji Vysočina. Byla zřízena v roce 2004 a první absolventi ukončili studium v roce 2008. Škola poskytuje vzdělávání v 3letých bakalářských oborech Finance a řízení, Cestovní ruch, Počítačové systémy, Aplikovaná informatika, Všeobecná sestra a Porodní asistentka. Forma studia je prezenční, u oborů Finance a řízení, Počítačové systémy a Cestovní ruch také kombinovaná. Další vzdělávání je nabízeno v kurzech Univerzity třetího věku a Institutu celoživotního vzdělávání.
REKLAMA