Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v lednu tohoto roku již 3. výzvu pro kraje na získání prostředků v dalším kole kotlíkových dotací. Pro všechny žadatele přišel právě teď čas na zaslání žádosti a výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3., 4. nebo 5. emisní třídu. Žádosti začne Krajský úřad Jihočeského kraje přijímat v pondělí 23. září.

„3. vlna kotlíkových dotací startuje už příští pondělí 23. září 2019. Přesně v 06:00“, upřesňuje radní pro oblast veřejných zakázek Antonín Krák a dodává: „Žádosti přijímáme elektronickou formou a dodatečně i v listinné podobě. Od MŽP dostal kraj 302 milionu korun a já pevně věřím, že budeme moci uspokojit stejný počet žadatelů jako v první i druhé vlně - tedy pokaždé tři tisíce“. 

REKLAMA

Podmínky 3. kola kotlíkových dotací jsou obdobné jako ve 2. kole, nově jsou ale ve 3. kole z podpory zcela vyřazeny veškeré kotle spalující uhlí.  Dotaci tak lze získat jen na kotel na biomasu s automatickým či ručním přikládáním, na tepelné čerpadlo nebo na plynový kondenzační kotel. Výše dotace pro uvedené podporovatelné zdroje tepla zůstala v porovnání s 2. kolem pro 3. kolo beze změn, stejně jako bonus ve výši 7 500 Kč pro rodinné domy ve vymezených prioritních obcích, kde došlo k překročení sledovaných imisních limitů.

Pro třetí vlnu kotlíkových dotací vyčlenilo Ministerstvo životního prostředí celkem 3,1 miliardy korun 

„Po Středočeském a Moravskoslezském kraji jde do jižních Čech třetí největší částka v této vlně. Z posledních průzkumů vyplývá, že největšími znečišťovateli ovzduší jsou právě lokální topeniště.  1. září 2022 se už musí přestat topit kotly na tuhá paliva druhé a třetí emisní třídy. Pro občany, kteří mají takový kotel je teď poslední možná šance jak pořídit nové topeniště za pomoci dotace“, říká Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU Ministerstvo životního prostředí. Zároveň velice oceňuje osvětovou aktivitu Jihočeského kraje při realizaci seminářů, kterých proběhlo celkem patnáct a kde byli všichni zájemci přesně seznámeni s formou dotace i její administrací.