Začínající teplé počasí láká k osvěžení v domácích zahradních bazénech. Většina majitelů je napouští právě v tuto dobu. Nesprávný postup může způsobit potíže nejen jim, ale také sousedům.

„Při rychlé změně tlaku a vysoké rychlosti proudění vody se mohou z vodovodního potrubí uvolnit sedimenty. To se projeví zákalem vody nejen v místě odběru, ale i v jeho okolí,“ upozornila mluvčí společnosti Čevak Jitka Kramářová. Navíc také hrozí pokles tlaku ve vodovodní síti. 

REKLAMA

Problémy v souvislosti s napouštěním zahradních bazénů řeší vodohospodáři každoročně na mnoha místech. „Stává se, že nám lidé volají kvůli tomu, že mají v bazénu po napuštění ‚zelenou‘ vodu. Tento optický jev způsobují mikročástice železa, které se do bazénu dostalo právě při jednorázovém napouštění,“ vysvětlil provozní ředitel společnosti Čevak Lubor Tomanec.

Přesto si však mohou být lidé jisti tím, že je voda ve vodovodním řadu ze zdravotního hlediska v pořádku. Není ani třeba ji z bazénu vypouštět, po přidání činidel (vločkovač, korekce pH) a filtraci se její vzhled upraví. 

V poslední době se vodohospodáři setkávají i s tím, že lidé berou vodu do bazénů přímo z vodovodních hydrantů. „Toto už se dá kvalifikovat jako trestný čin, protože vodu z hydrantu mohou bezplatně odebírat pouze hasiči, a to jen při záchranných a likvidačních pracích,“ doplnil Tomanec. V ostatních případech může hrozit pokuta až do výše 50 tisíc korun.

Základní pravidla pro bezpečné napouštění bazénů shrnula Jitka Kramářová. „Chcete-li jej naplnit z vodovodní přípojky, napouštějte bazén pomalu a mimo odběrovou špičku. Odběr předem oznamte na linku společnosti Čevak 800 120 112, kde vám také poradí s dalšími možnými alternativami, jak svůj bazén napustit,“ uzavřela mluvčí.

REKLAMA