Pochybení, která nedávno u prodejců uhlí zjistila Česka obchodní inspekce (ČOI), nejsou bohužel ojedinělá. Pokud vás nákup uhlí ještě čeká, můžete dodržováním následující čtveřice zásad výrazně omezit riziko, že z uhelného skladu odjedete rozpálení do ruda.

Například před dvěma roky na podzim ČOI rozdala pokuty při 27 z 59 kontrol, přičemž při podobné akci o rok dříve neprošlo 12 z 34 obchodníků. Nejčastějším prohřeškem nepoctivců bývá nedodržení deklarované hmotnosti paliva. Prodejci také často zákazníky dostatečně neinformují o vlastnostech a někdy ani o přesné ceně objednaného paliva.

REKLAMA

Kvarteto rad pro spotřebitele:

1. Již v průběhu objednávky požádejte prodejce o převážení před nakládkou. Solidní obchodník by měl souhlasit s vaší osobní přítomností během kontrolního vážení. Nesolidní bude místo toho hledat výmluvy, proč to nejde.

2. Zajímejte se o podmínky, v nichž je uhlí určené k rozvozu skladováno.

3. Pokud se vám uhlí ve sklepě během úvodních 14 dnů rozpadne na prach, celou dodávku reklamujte.

4. Mokré uhlí nepřebírejte. Hrozí jeho samovznícení.

uhli

Foto: imagio.cz

Situace se příliš nezlepšila ani vloni, kdy ČOI zjistila porušení obecně závazných právních předpisů u 52 ze 116 kontrolovaných uhelných skladů. Laboratorní testy navíc u 5 ze 14 odebraných vzorků hnědého uhlí zjistily nedostatečnou jakost. „Prodávající porušovali zásady poctivosti nejčastěji tím, že dodávali spotřebitelům uhlí v menším objemu, ale účtovali množství paliva, které bylo objednáno,“ upřesnil Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce. Ani pozitivně neskončila ani letošní sonda ústeckých inspektorů – své zákazníky šidili oba kontrolovaní prodejci.

Zdroj: iUHLI.cz

REKLAMA