S výměnou 25 vodovodních přípojek a 6 hlavních vodovodních uzávěrů začali pracovníci společnosti ČEVAK a.s. v polovině dubna na Dobrovodské ulici v krajském městě. „Konkrétně se jedná o úseky ulic U Lávky-Vodní. Současně budeme vyměňovat sekční vodovodní uzávěry v křižovatkách Reinerova-Dobrovodská a Dělnická -Dobrovodská,“ upřesnil technický ředitel společnosti ČEVAK Jiří Lipold.

Celou akci se díky Statutárnímu městu České Budějovice podařilo spojit s rekonstrukcí horkovodu a následnou úpravu povrchu. V rámci nynější výstavby horkovodu jsou obnaženy vodovodní přípojky, které kříží starý horkovod v úseku U Lávky – Vodní v Dobrovodské ulici. Tyto staré vodovodní přípojky jsou umístěné pouze zhruba 0,3 m pod povrchem vozovky, po rekonstrukci horkovodu by zamrzaly.

REKLAMA

Sekční vodovodní uzávěry pak umožňují vodohospodářům v případě poruch na vodovodní síti, uzavírat menší úseky a tím snižovat počet odběrných míst, která mohou být po dobu odstraňování poruchy bez dodávek pitné vody, případně dovést odběratelům pitnou vodu z jiného směru.

„Doufáme, že výměna vodovodních přípojek a sekčních vodovodních uzávěrů eliminuje jejich případné poruchy v budoucnu,“ řekl Jiří Lipold. Práce na vodovodu by měly skončit v polovině května, následně pak bude položen asfaltový koberec.

 

REKLAMA