Nepotřebné starší oblečení, ale i další věci jako například hračky nebo kuchyňské nádobí opět poslouží dobré věci. V pátek 13. října se v přízemí mrakodrapu Krajského úřadu Libereckého kraje už pošesté uskuteční sbírka Dejte věcem druhou šanci. Vše, co krajští úředníci darují, poputuje k těm, kteří na pořízení oblečení a drobností do domácnosti nemají dost peněz.

Sbírku připravuje každý rok na jaře a na podzim sociální odbor úřadu. Pro nashromážděné věci si obvykle přijedou pracovníci některé z charitativních organizací Libereckého kraje. Ti je potom sami přidělují lidem bez přístřeší, matkám v azylových domech a dalším lidem v nouzi.

REKLAMA

urednici doplni satnik socialne slabym liberecky kraj OF.WEB

Foto zdroj: web Libereckého kraje

„Sbírku oblečení pro sociálně slabé už vzali naši úředníci za svou. Obvykle naplní dvě dodávky, což představuje bezmála dvě stě velkých pytlů šatstva a různých dalších potřeb,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro sociální věci Pavel Svoboda s tím, že tento pátek si pro nasbírané věci přijede Oblastní charita Liberec, která věci roztřídí a rozdělí mezi sociálně slabé v Liberci a okolních obcích.

Obvykle se v místnosti, do které nosí úředníci sice nepotřebné, ale nepoškozené věci, nashromáždí vedle oblečení, kuchyňského nádobí a hraček pro děti také drobné domácí spotřebiče nebo třeba deky, baťohy a spacáky. „Vloni někdo do sbírky věnoval dokonce kuchyňský stůl,“ dodal Pavel Svoboda.

Poprvé se sbírka Dejte věcem druhou šanci uskutečnila na jaře roku 2015.

 

Zdroj: web Libereckého kraje

REKLAMA