Dnešní mládež není horší, je jiná a má zájem o místo, kde žije. Takový je závěr pořadatelů Fóra mládeže, které se v Pelhřimově uskutečnilo koncem dubna.

Fórum mládeže Pelhřimov se konalo v pátek 29. dubna v zasedacím sále Městského úřadu Pelhřimov. Zástupci mládeže z pelhřimovských základních a středních škol se sešli a měli možnost diskutovat, zapojili se do programu o participaci a byli seznámeni se základními principy aktivní účasti na veřejném dění, prakticky si také vyzkoušeli řešení témat týkajících se života ve městě, kde bydlí. Fórum pořádalo Zdravé město Pelhřimov společně s pelhřimovskou Hodinou H za podpory Kraje Vysočina.

REKLAMA

Hned při příchodu se účastníci zamysleli nad tím, která oblast života a dění v Pelhřimově je zajímá. Rozhodli se zabývat těmito tématy: kultura, škola, sport a doprava. Diskuse se týkala také toho, čeho si nejvíce na Pelhřimovu cení a co by chtělo zlepšit, dále účastníci rozebírali „problémy“, pojmenovali je, zjišťovali, co o nich vědí, jaké informace mají, kdo za oblast odpovídá a koho se týká, co o dané záležitosti potřebují vědět, aby mohli navrhnout možná řešení a zpětnou vazbu. Součástí práce ve skupinách bylo vytváření návrhů a zhodnocení toho, jak mohou sami mladí ke změně přispět a zapojit se.

Během Fóra měli mladí lidé možnost konzultovat svá stanoviska s místostarosty města Pelhřimov, Ladislavem Medem a Josefem Kochem, s radní Ivanou Kociánovou, s vedoucím odboru školství, mládeže a kultury Bohumilem Kovandou, koordinátorkou Zdravého města Pelhřimov Jaroslavou Čekalovou a zakladatelkou Hodiny H Danielou Havlíčkovou, která účastníky Fóra seznámila i s aktuální situací politiky mládeže v České republice.

Na samotné Fórum budou navazovat setkání aktivních mladých lidí v Hodině H. Mládež bude mít příležitost na diskutovaných tématech dále pracovat, dovědět se více tom, jak je vidí představitelé města a politici, a seznámit se s lidmi, kteří jsou za konkrétní oblasti zodpovědní. Jde o aktivní zapojení mladých lidí do řešení témat, jež se jich dotýkají, a podporu schopnosti pracovat s informacemi. V tomto jim budou nápomocni zástupci Hodiny H, kteří mládeži poskytnou kromě jiného i možnost naučit se komunikovat a argumentovat.

Součástí Fóra mládeže bylo i oficiální vyhlášení krajského kola soutěže školních časopisů z celé Vysočiny spolu s předáním cen, vyhlášením nejlepší titulní strany, o které se hlasovalo na internetu, s vylosováním výherců knih a gratulacemi. Vše se uskutečnilo za podpory města Pelhřimov, Kraje Vysočina, města Jihlava a dalších partnerů jako Audioteka, Martinus, Bambule, Pejr.info a i-Vysočina.cz. Zástupci školních časopisů se po vyhlášení zúčastnili dvou workshopů věnovaných přímo tematice školní novinařiny – žánry a grafika.