Kyberzákusek – diskuse s internetovou generací, tak se jmenovala výchovně preventivní akce pracovníků Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež eMBečko organizace STŘED, která se konala 24. října v sále Budivoj v Moravských Budějovicích.

Zákusky s dobrým kafem skutečně nechyběly, každý si určitě vybral podle své chuti a panelová diskuse mohla začít. Diskutovalo se na téma internetové dostupnosti, sextingu, mobilů, mladé generace a ohrožení na netu. Pořadatelé skvěle namixovali účastníky diskuse. Byli to zástupci různých pohlaví, profesí a odborností, zástupci cílové skupiny i laické veřejnosti. Ke slovu se dostaly příslušníci všech generací (kdo tam byl, ví, jestli je z generace X, Y, Z nebo alfa J) a bylo očividné, že každá generace se na toto téma dívá svýma očima. Zároveň však bylo cítit snahu o pochopení jiné generace.

REKLAMA

kyberzakusek moravske budejovice TZ STRED

Foto: archiv organizace STŘED

Do kontextu pak byla facilitátorem dána podobnost normality konzumace alkoholu starší generací s normalitou konzumace internetu tou mladší. Hlavní výstupy diskuse se pak týkaly především důležitosti vzájemného pochopení generací – zajímejme se, co děti na internetu dělají, a nechme si to od nich vysvětlit; když se zlobíme, že „jsou pořád na mobilu“, přemýšlejme, zda mají příležitost dělat něco pro ně zajímavějšího; doprovázejme je, pokud se chtějí prostřednictvím internetu realizovat; zamysleme se, jak mobil, počítač či internet používáme my sami.

Diskutovat by se mohlo velmi dlouho, ale na programu byl také zajímavý workshop „Jak nebýt stará trubka“, kterým hezky provedl štěPÁN Horák, a krátký seminář „Proč být online“ vedený profesionálním fotografem Matějem Liškou. Na závěr proběhl souboj generací prostřednictvím internetového kvízu Kahoot!.

Jako bonus měli účastníci možnost zakusit stav pod vlivem alkoholu prostřednictvím alko brýlí, podívat se do virtuální reality prostřednictvím konzole a také si vyzkoušet tzv. facebookovou věštírnu.

Akce byla realizována v rámci projektu #nealko, který podpořil Kraj Vysočina. Měla za cíl poukázat na rozdílnosti v chápání normality konzumace alkoholu a internetu, a také podpořit komunikaci mezi generacemi a respekt k jinému způsobu života a uvažování o riziku. Tento cíl byl ve všech bodech naplněn, realizátorům moc děkujeme za profesionální přístup a již teď se těšíme na realizaci dalších úspěšných projektů.

Eliška Lisá, Ondřej Ferdan – STŘED