OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

trebicRada města schválila vyrovnaný městský rozpočet na rok 2011, který počítá se sedmi sty miliony příjmů i výdajů. Do rozpočtu byl zapojen i úvěrový rámec ve výši dvě stě milionů korun, který bude sloužit jako připravené finance na realizaci plánovaných investic v následujících letech.
  
„V žádném případě není úvěr použit na dokrytí schodku. Tyto peníze budou použity na jasně specifikované investice, které jsou ve většině případů podmíněny dotacemi. Jednalo by se o zateplení základních a mateřských škol, rekonstrukce lávky do Kočičiny nebo rekonstrukce silnice do Poušova,“ vysvětluje místostarosta Pavel Pacal.

Rozpočet města je připraven reálně, příjmová část odpovídá 99,2% loňského roku. Každý obor má jasně a zřetelně vyčleněny peníze na provoz a investice a také jasně definované akce a potřeby. Podle Pacala bude letošní rok mnohem příznivější, což odpovídá výhledům české i německé ekonomiky.
   
Na provoz spotřebuje nejvíce odbor komunálních služeb

Největší nárůst v provozních prostředcích zaznamenal odbor komunálních služeb, který byl dlouhodobě podhodnocen a dokrýván v průběhu roku rozpočtovými opatřeními při dalších příjmech města. „My jsme se rozhodli jinak. Okamžitě pokryjeme reálné potřeby jako například zimní údržba silnic a chodníků a náklady spojené s fungováním veřejné služby,“ říká místostarosta Pavel Pacal.

Finální podoba rozpočtu je připravena a schválena Radou města. Nyní čeká na schválení zastupiteli, kteří se sejdou ve čtvrtek 3. února.REKLAMA