OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Na každoročním třebíčském Fóru Zdravého města se mohou účastníci vyjádřit k jakémukoliv problému či oblasti, která je z jejich pohledu problematická a měla by se řešit. Setkání je otevřené všem. Mladým, seniorům i rodinám s dětmi. Na akci jsou zváni nejen zástupci veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí či zastupitelé, ale především široká veřejnost.

Letošní, už páté fórum se konalo v pondělí 9. listopadu. Debaty se zúčastnilo přes sto obyvatel. Z úvodní prezentace zástupců města se dozvěděli, jak se podařilo vyřešit problémy z loňského fóra. Poté mohli definovat další, a to v následujících oblastech:

REKLAMA

1. Podnikání a rozvoj města
2. Životní prostředí a čistota ve městě
3. Parkování ve městě, doprava, cyklo
4. Školství (MŠ, ZŠ, ZUŠ), volný čas, sport
5. Sociální a zdravotní oblast, rodina, zdravý životní styl
6. Bezpečnost ve městě, veřejný pořádek
7. Kultura, cestovní ruch, péče o kulturní dědictví
8. Občan a úřad, informovanost

Poslední devátý stůl byl určen pouze pro mládež, která se mohla vyjádřit k jakémukoliv tématu, které považuje ve městě za důležité.

U všech stolů se živě diskutovalo a zhruba po půlhodině se uskutečnilo hlasování. Každý účastník mohl dát hlas dvěma ze svého pohledu největším problémům. Výstupem je nové DESATERO PROBLÉMŮ v tomto pořadí:

1. Zavedení studentských slev v příspěvkových organizacích města
2. – 3. Vznik nových průmyslových zón a jejich rozšíření
Bezplatné cestování v MAD pro seniory 70+ a rodiče s kočárky
4. – 5. Multifunkční uzavřený okruh v přírodě pro vyžití rodin s dětmi (cyklo, inline, běh)
Zprostředkování brigád pro mladé do 18 let
6. Zvýšení ochrany Libušina údolí a dalších přírodních parků (Terovské údolí)
7. Rekonstrukce objektu Větrníku pro účely cestovního ruchu nebo kultury
8. Chybějící komunitní centrum pro setkávání a aktivity různých cílových skupin sociálních a prorodinných služeb
9. Nahrazení úřední desky na Karlově náměstí elektronickou
10. Převedení vývěsky městského úřadu pod ICM

Definované desatero bude město ověřovat u široké veřejnosti také anketou. Anketní lístek bude k vyplnění v Třebíčském zpravodaji č. 11/2015. Od 19. listopadu bude možné zodpovědět anketní otázky také na webových stránkách města. Uzávěrka je stanovena na 4. prosince. Teprve potom budou všechny výsledky sečteny a zpracovány a výsledky budou předloženy radě a zastupitelstvu města. Připomínky obyvatel zapsané u jednotlivých stolů budou zpracovány do Plánu zdraví a kvality života, k jehož řešení má město dalších 12 měsíců.

Iveta Ondráčková
koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Třebíč

do Plánu zdraví a kvality života, k jehož řešení má město dalších 12 měsíců.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
REKLAMA