OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Nové bydlení pro své klienty ve Světlé nad Sázavou dnes představil Domov Háj. Ten právě prochází procesem transformace pobytových sociálních služeb.
 
 
 
foto zdroj: Kraj Vysočina
 
„Opravená nemovitost pro šestici klientů se nachází v klidné, ale přirozeně obydlené lokalitě v ulici Pplk. Hradeckého a umístění domova v této lokalitě umožňuje klientům s mentálním a kombinovaným postižením začlenění do běžné společnosti,“ informoval v rámci své návštěvy nového bydlení náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk. Opravy a uzpůsobení objektu pro potřeby transformace přišly zhruba na sedm miliónů korun, přičemž dotace z EU dosáhla 6,3 miliónů korun. V rámci transformace Domova Háj bude postaveno celkem 11 objektů pro 64 klientů.
 
Důvodem transformace Domova Háj je fakt, že pobytové služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením jsou dnes poskytovány v nevyhovujících prostorách budovy v Ledči nad Sázavou v části Háj, která se nachází mimo běžnou zástavbu města v lese. Proto Kraj Vysočina z vlastních prostředků zrekonstruoval už v minulosti rodinný dům ve Světlé nad Sázavou, ve kterém je komunitním způsobem poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením šesti klientům, a to také v běžné zástavbě tohoto města. Nyní v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Kraj Vysočina dokončil první část EU fondy podpořeného projektu „Transformace Domova Háj I.“ Předáno bylo další komunitní bydlení pro šestici klientů s mentálním a kombinovaným postižením, čímž byl oficiálně zahájen celkový proces transformace pobytového zařízení ústavního typu Domova Háj, p. o.

Na tento projekt dále navazují projekty Transformace Domova Háj II. – IV., díky nimž bude vytvořena síť domácností komunitního typu a návazných ambulantních služeb pro tuto cílovou skupinu v okrese Havlíčkův Brod, a to konkrétně ve Světlé nad Sázavou, kde kraj postaví ještě dva domky a zázemí management, v Ledči nad Sázavou, v Chotěboři, v Golčově Jeníkově a Havlíčkově Brodě,“ vyjmenovává náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla. V každé lokalitě budou objekty k dispozici jak klientům s nízkou mírou potřebné podpory, tak s vysokou, aby v případě zhoršení zdravotního stavu klienta nemuselo docházet k jeho stěhování do jiné lokality a nehrozilo přetrhání sociálních vazeb. Bydlení bude v případě uvolnění kapacity sloužit pro osoby s mentální a kombinovaným postižením, které nyní žijí v přirozením prostředí v těchto lokalitách, a o které se do budoucna nebude moci rodina postarat.

V rámci transformace Domova Háj bude celkem postaveno 11 nových objektů k bydlení pro 64 klientů a dva objekty pro ambulantní služby (denní stacionáře, a sociálně-terapeutické dílny), které budou sloužit veřejnosti. Dokončení transformace Domova Háj se předpokládá do poloviny roku 2021.

REKLAMA
REKLAMA