Čtrnáct položek nepotřebného majetku figuruje na seznamu vyřazeného mobiliáře Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, o kterém bylo v úterý rozhodnuto, že bude poskytnut jako humanitární dar Kraje Vysočina partnerskému regionu Zakarpatské oblasti Ukrajiny.

„V průměru jde o vybavení až tři desítky let staré a naše krajská organizace s jeho vyřazením počítala. V tomto konkrétním případě bude pět nákladních automobilů včetně vybavení pro letní i zimní údržbu poskytnuto našemu partnerskému regionu,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jan Hyliš.

REKLAMA

Nepotřebná údržbová technika darovaná Krajem Vysočina bude do vybraných oblastí převezena letos na podzim. Svým charakterem jde o první na dopravu zaměřený dar. V letošním roce Vysočina v rámci pomoci partnerskému regionu posílá na Zakarpatí další tři nová čerpadla pro sbory profesionálních hasičů, a to konkrétně v Rachivském, Iršavském a Užhorodském okrese – v tomto případě jde o projekt, který pomáhá dovybavit složky veřejné ochrany už třetím rokem.

V roce 2014 a 2017 poskytl Kraj Vysočina Zakarpatské oblasti Ukrajiny například nepotřebné vybavení pro zdravotnická a sociální zařízení.