zelena_horaOpakované krádeže v areálu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, která je zapsána na seznamu památek UNESCO, mají za následek změnu v režimu přístupu do památkového areálu. Jednání o lepším zabezpečení této výjimečné památky měla i pozitivní stránky – návštěvníci se dočkali nových laviček v ambitech kostela.

V areálu kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou dochází k opakovaným krádežím okapových svodů kostela. Každá z těchto krádeží představuje škodu v hodnotě několika tisíců korun, proto byla se správou hřbitova a městem Žďár nad Sázavou dohodnuta změna v režimu přístupu do areálu této významné památky UNESCO.
Brána ve směru od přístupového schodiště a brána ve směru od nového hřbitova budou odemykány pouze v době od 9 do 17 hodin. Jižní brána (ve směru od parkoviště) bude odemykána a zamykána v obvyklém režimu jako dosud. Doba vstupu na hřbitov tedy nebude změněna. Omezení počtu vstupních bran v době mimo návštěvnické hodiny kostela však umožní monitorovat všechny příchozí instalovaným kamerovým systémem.
„Je to jediný způsob, kterým jsme v současnosti schopni se bránit vzrůstajícímu vandalismu,“ uvedl Libor Karásek, ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Telči, které areál poutního kostela na Zelené hoře spravuje od roku 2008. 

Kromě tohoto nutného omezení však přinesla jednání o zabezpečení ochrany kostela také vítaný přínos pro návštěvníky areálu. Město Žďár zapůjčí do prostoru ambitů čtyři lavičky, které návštěvníkům hřbitova i turistům čekajícím na prohlídky doposud chyběly. „Za tuto vstřícnost bych rád touto cestou městu Žďár poděkoval,“ dodává Libor Karásek.
Zelená hora je jednou ze dvou památek UNESCO ve správě telčského pracoviště Národního památkového ústavu, které se snaží oživit areál také kulturními akcemi. V letošním roce nabídne návštěvníkům kromě běžných prohlídek kostela dva koncerty duchovní hudby, jeden z nich v rámci festivalu Concentus Moraviae, a pásmo poezie v podání A. Strejčka. Kostel se v září také zapojí do celostátní akce Klášterní noc.

Více na www.zelena-hora.eu