vizualizace5Součástí rekonstrukce náměstí v Bystřici bylo i vybudování amfiteátru, v dolní části náměstí, před městskou knihovnou. Toto místo se již v minulosti využívalo k pořádaní mnoha kulturních akcí, zejména v létě, kde se odehrávala velká část akcí Bystřického kulturního léta.

vizualizace2
Velkým nedostatkem bylo nedostatečné zázemí pro účinkující a veřejné toalety. Původně byly využívány toalety veřejné, které jsou vzdálené od amfiteátru 200 m, což bylo z mnoha důvodů nepraktické. Z tohoto důvodu si město stanovilo jako svoji prioritu tento stav změnit a dokončit tak i prostor před víceúčelovou budovou. Vybudovalo se z garáží u víceúčelové budovy zázemí pro účinkující a k tomu i sociální zařízení jak pro účinkující, tak i pro návštěvníky akcí. Při přestavbě se počítalo i s vytvořením pevného stánku pro občerstvení, které se vždy řešilo mobilníma stánky. Celkové náklady byly 600.000,- Kč a občané Bystřicka tak už letos můžou využívat nově vzniklých prostor.

vizualizace3
Dalším krokem ve zlepšení celkového pohledu na spodní část náměstí by měla být celková rekonstrukce vzhledu víceúčelové budovy. Tato budova byla původně postavěna jen z části a počítalo se do budoucnosti, že bude dostavěna další část, kde bude nová radnice. Tento záměr se nezrealizoval a v současné době z kapacitních důvodů se nová radnice buduje na ulici Příční.

vizualizace4
Městu předložilo několik firem možné návrhy, jak by víceúčelová budova mohla po rekonstrukci vypadat. Nejvíc zaujal návrh Ateliéru Mozkyt, který přikládám v příloze. Tento návrh řeší nevyužití vrchní části garáže a také nevyužitý prostor za pódiem. Jedna z alternativ je vybudování zde také kavárnu s propojením do knihovny, výsuvné pódium a přístup do městské knihovny. V současné době se jedná jen o vizualizaci, která by se v budoucnu mohla realizovat.