klub_079U příležitosti Mezinárodního dne nekuřáků zahájil Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM), které spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, další tematický blok specifické prevence, ve kterém se pracovníci a uživatelé společně snaží bojovat právě proti kouření, a to hlavně u dětí a dospívajících, kterým může tento nešvar nevratně poškodit zdraví.

Z průzkumu prováděného mezi uživateli bylo zjištěno, že mnozí z nich okusili první cigaretu  v devíti, osmi, sedmi nebo dokonce již ve čtyřech letech a od deseti let pravidelně kouří. Nyní, kdy je jim například dvanáct let, odpoví na otázku „Proč kouříš?“: „Nevím, chtěl bych přestat, ale nevím jak.“ Sdělení tohoto typu byla pro pracovníky Nadosahu natolik šokující a burcující, že se rozhodli pustit do boje se všeobecně zastávaným stanoviskem, že kouření je normální. Uživatelé NZDM na kouření nevidí nic závadného, neboť tuto negativní zpětnou vazbu nedostávají nikde ve svém nejbližším okolí. Náhodou se zrovna přiblížil Mezinárodní nekuřácký den, kterého v Nadosahu využili a zahájili snahu ovlivnit mínění a postoje uživatelů ve prospěch jejich zdraví.

18.11.02Pracovníci Nadosahu se snaží uživatele co nejvíce zapojit do probíhajícího tématu.

„Nechceme jim vše nachystat a přinést pod nos. Chceme, aby se také sami podíleli na tom, aby klub dýchal tímto tématem. A naše uživatele to velmi baví – malovali kupříkladu obří plakáty s názvem nového tématu, vystřihovali z novin kouřící lidi a tematiku cigaret a vytvořili z toho velkou koláž znázorňující zákaz kouření. Jeden uživatel ze své vlastní iniciativy dokonce vyrobil z ruliček od toaletního papíru úžasný model zlomené cigarety v nadživotní velikosti, která symbolizuje stop kouření,“ pochválil akci vedoucí NZDM, Bc. Robert Knebl.

Součástí specifické prevence je i promítání videí ukazujících následky kouření, zamýšlení se ve skupinové práci nad tím, proč kouří chlapci i děvčata, jaké jsou výhody či nevýhody kouření apod.

Tým pracovníků Nadosah motivoval uživatele také k tomu, aby vymysleli jméno nového tematického bloku a oni si odhlasovali název „Jdeme si zapálit?“. Cílem probíhajícího preventivního období je, aby na tuto otázku chtěli ne dnes, ani za měsíc, ale jednou, až se rozhodnou, odpovědět záporně.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež získalo v roce 2010 finance z projektu kraje Vysočina s názvem „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt“ v rámci operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“. Účelem tohoto projektu je zajistit poskytování sociálních služeb a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území kraje Vysočina.