krajsky_uradDruhým rokem vyhlásila Vysočina anketu SKUTEK ROKU a dnes večer členové Rady kraje Vysočina předali dvacítku cen za nejvýraznější dobrovolné skutky jednotlivců i společností. Vybrané nejúspěšnější projekty postoupí nově do přeshraniční soutěže, která se uskuteční příští rok v partnerském Dolním Rakousku. V pěti vyhlášených kategoriích bylo veřejností nominováno 52 skutků, o jejich pořadí rozhodlo 2250 došlých hlasů.
 
Výsledky ankety SKUTEK ROKU 2010
  • fyzické osoby

Kategorie sociálně-zdravotní oblast

1.    Miluška Mrvková, organizátorka aktivit pro seniory, postižené, děti a veřejnost (Třebíč)
2.    Pavel a Hana Vávrovi, organizátoři Benefičního koncertu pro sdružení Srdíčkáři (Bory)
3.    Marie Gregorová, péče o seniory a osamělé lidi, koordinátorka dobrovolníků ve SDÍLENÍ o.s. (Telč)
3.    Terezie Doležalová, pomoc a podpora rodin s malými dětmi se sociálním vyloučením (Klubíčko při Charitě, Jihlava)

Kategorie kultura
1.    Johana Anežka Obršlíková a Anna Kolaříková, organizátorky čtyř adventních koncertů v Třebíči (Koněšín, Třebíč)
2.    Martin Švec, Martin Setr, Pavel Hřeben, Lenka Jirků, vytvoření improvizované divadelní hry Mahlér v Jihlavě (polek Ochotni pro cokoli, Jihlava)
3.    Emanuel Nožička, nalezení a zmapování smírčích a jiných kamenů v okolí Třebíče a vydání publikace Památné kameny a pověsti na Třebíčsku (Třebíč)

Kategorie životní prostředí
1.    Zdeněk Štěpánek, vedoucí skautského oddílu SRDÍČKO, vede děti k úctě k přírodě, aktivizuje čištění studánek (Třebíč)
2.    Pavel Koubek, vedoucí skautského oddílu SRDÍČKO, vede děti k úctě k přírodě, kontroluje 300 budek pro různé druhy ptáků, udržuje naučné stezky u Humpolce (Mladá Bříště)
2.     Martin Petr, dobrovolník spolku LIPA, ochránce dřevin rostoucích mimo les (Nové Město na Moravě)
3.    Jozef Zetěk, dlouholetý propagátor enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti ochrany přírody a krajiny (Brtnice)

Kategorie volný čas dětí a mládeže
1.    Vladimír Lacek, SK Taekwondo o. s., 15 let vyučuje bojovému umění děti a mládež do 15 let (Humpolec)
2.    Alice Svobodová, pořádá volnočasové aktivity, víkendové akce a letní tábory pro děti a mládež v rámci o. s. BRATR KÁLEF (Kadov)
3.    Miloš Fiala, obětavě spolupracuje s dětmi a jejich rodiči, v rámci aktivit DDM organizuje dětské letní tábory, je držitelem ocenění za projekt Mladý ochránce zákona 2010 (Třebíč)

Kategorie poradenství, osvěta, vzdělávání
1.    David Šorm, probouzení venkovského života, organizace možností vyzkoušení si starých řemesel (Horní Krupá)
2.    Jana Horská, vede poradnu pro cizince (Jihlava)
3.    Milada Oplatková, podporuje a pomáhá školám při realizaci programu Zdravá škola (Velká Bíteš)


  • Právnické osoby (postupová)
Kategorie sociální oblast (nad 1000 obyvatel)
Centrum pro rodinu a sociální péči: Dobrovolníci centra (studenti) navštěvují staré lidi v domovech důchodců a v nemocnicích a prolomují jejich izolaci a částečně nahrazují chybějící rodinné vztahy. Dále skupinky studentů navštěvují jednou týdně dětské oddělení jihlavské nemocnice a malým pacientům hrají maňáskové divadlo. Do projektu bylo zapojeno 85 dobrovolníků a bylo uspokojeno 24 stálých klientů a další na ODN a dětském oddělení Nemocnice Jihlava. Dobrovolníci jsou pravidelně školeni a pracují pod supervizí.

Kategorie sociální oblast (do 1000 obyvatel)
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub: Projekt nabízel volnočasové aktivity spojené s účelnými terapiemi, které se zaměřovaly nejen na děti a mládež s mentálním postižením ale na celou rodinu dítěte tak, aby děti zůstali v přirozeném prostředí rodiny namísto ústavní péče. Projekt vedli samotní rodiče, ale i dobrovolníci z řad spec. pedagogů a terapeutů. Byli do něj zapojeni i děti a mládež z regionu. Do projektu bylo zapojeno celkem 60 dobrovolníků.

Kategorie oblast sídel, staveb a bydlení (do 1000 obyvatel)
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé: Jedná se o rekonstrukci bývalé evangelické školy, která přestala sloužit svému účelu roku 1930 a od té doby je nevyužita. Dnes začíná sloužit především k rozvíjení tvořivého venkovského života, tradic a řemesel. Současně slouží jako středisko ekologické výchovy. Velkou část vykonali dobrovolníci z řad místního farního sboru i mládeže z celé ČR. V této první etapě se zprovoznily společenské prostory, sociální zařízení, bezbariérové schodiště, WC, ventilace oken a vypínače. Rekonstrukce bude dále pokračovat půdní vestavbou, Dědovou dílnou, Galerií stodola a vznikne výuková louka na principu "Přírodních zahrad".

Kategorie oblast životního prostředí (nad 1000 obyvatel)
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, pracoviště Brtnice: Projekt spolupráce mezi Chaloupky o.p.s. a SŠ obchodu a služeb Jihlava. Žáci připravili hodinový ekologický výukový program věnovaný alternativním zdrojům energie v kraji Vysočina včetně metodické a didaktické stránky. Výukový program, který vedli studenti, absolvovalo cca 500 dětí. Žákům byly představeny klady a zápory alternativních zdrojů energie.

Kategorie oblast životního prostředí (do 1000 obyvatel)
ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice: Pozemkový fond se zabývá vyhledáváním významných přírodně cenných území i drobnějších lokalit, provádění kvalitních zoologických a botanických průzkumů, jednání s vlastníky a následná péče, která spočívá v ručním kosení odvozu biomasy a vyřezávání křovin, čištění tůní, péče o stádo ovcí. Do projektu je zapojeno 40 dobrovolníků především mladé rodiny, děti a studenti. Pozemkový fond dělá i vzdělávací akce pro děti v přírodě.