Do obnovy vodohospodářského majetku VaKu Zlín bylo v roce 2018 investováno téměř 260 milionů korun. Koeficient investic podle plánu obnovy předepsaného ministerstvem zemědělství drží lehce nad průměrem ČR. 
 
V roce 2018 investovala společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (dále jen VaK) ze svých zdrojů přes 72 mil. Kč do 31 investičních akcí. Mezi největší se řadí rekonstrukce přivaděčů z úpravny vody v Tlumačově do Zlína, rekonstrukce vodovodu na Kudlově, napojení obce Lukoveček na skupinový vodovod Zlín nebo rekonstrukce vodovodu přes řeku Moravu v Napajedlech. Dalších 6 mil. Kč použil VaK na přípravu projektů akcí pro příští období a 30 mil. Kč zaplatil na splátkách úvěru za investice v minulosti. 

Mimo to zaplatila Moravská vodárenská, a. s. dalších 69 mil. Kč do oprav infrastruktury, kterou provozuje. 

Největší investicí VaKu v celkovém nákladu 80 mil. Kč byla rekonstrukce tlumačovské úpravny vody, odkud je zásobováno 48 tis. obyvatel západního Zlína a přilehlých obcí. Špičková technologie úpravy vody přinesla její zcela novou kvalitu včetně úplného odbourání pesticidních reziduí. Tato investice byla hrazena z úvěru. 

REKLAMA