Zlín - Město Zlín má nejpřívětivější úřad ve Zlínském kraji. Přesvědčili se o tom porotci soutěže Přívětivý úřad, kterou již čtvrtým rokem pořádá Ministerstvo vnitra ČR. Město Zlín se v soutěži porovnávalo s dalšími 146 přihlášenými obcemi tzv. III. Typu.

REKLAMA

„Úřady se musí chovat a konat dle zákonných povinností. Tato soutěž však hodnotí, jaké nadstandardní aktivity, které zvyšují komfort občanů a přístupnost a otevřenost služeb úřadů, vykonávají města dobrovolně navíc, nad zákonnou povinnost,“ vysvětlila podstatu soutěže Helena Eidová, tajemnice zlínského úřadu.

Hodnotilo se šedesát ukazatelů. Ze srovnání například vyplývá, že co je ve Zlíně několikaletým standardem, jako například záznam z jednání zastupitelstva či rozklikávací rozpočet, není v některých městech ještě zdaleka zavedeno.

Mezi naposledy zavedené a oceňované novinky patří rozšíření počtu míst, kde lze platit platební kartou. Cení se také zveřejňování informací formou open dat, komunikace v anglickém jazyce v rámci jednotného kontaktního místa na odboru živnostenského úřadu či nabídka občanům v příměstských lokalitách nechat si zasílat hlášení místního na své e-maily.

„Za oceněním stojí dlouhodobé úsilí desítek pracovníků Magistrátu města Zlína, kterým záleží na kvalitě jejich práce a dobré komunikaci s občany,“ uvedla tajemnice úřadu. Oceněn byl také projekt participativního rozpočtu Tvoříme Zlín, který se dostal mezi 20 vybraných aktivit v publikaci příklady dobré praxe – přívětivý úřad obcí III. typu 2019. V této publikaci se mohou města a obce inspirovat dobrými zkušenostmi z jiných měst. Ze třinácti krajských měst jich ve svém regionu zvítězilo pouze pět. Kromě Zlína to byla ještě Ostrava s Plzní a také České Budějovice a Liberec. V rámci kraje se na druhém místě za Zlínem umístilo Uherské Hradiště a třetí příčku obsadily Valašské Klobouky.

Přívětivý úřad je soutěž mapující stav přívětivosti a otevřeností obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí a měst a obecních či městských úřadů ve zvyšování dostupnosti a kvality služeb úřadu. Ve zvyšování kvality a nabídky svých služeb chce zlínský úřad i nadále pokračovat.

REKLAMA