Od prosince 2016 do konce února 2017 bude nižší četnost vývozu hnědých nádob na bioodpad. Důvodem je skutečnost, že v zimě vzniká a vyhazuje se menší množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Během roku se v Jihlavě bioodpad sváží po dvou týdnech, přes zimu to bude jednou za měsíc. Opatření se týká malých nádob u rodinných domů, velké kontejnery ze sídlišť a dalších sběrných míst se budou vyvážet průběžně podle zaplněnosti.

„K tomuto kroku se přistupuje na základě zkušeností z předchozích let. Cílem je zefektivnění svozu bioodpadu, kterého v zimních měsících vzniká minimální množství. Od prosince do února se bude svážet ve stanovených termínech, viz tabulka. Od března 2017 už budou svozy probíhat standardním způsobem, tedy jednou za 14 dní vždy v lichém týdnu. Svozové dny zůstávají stejné,“ uvádí Jan Machančík z odboru životního prostředí jihlavského magistrátu.

REKLAMA
Zimní termíny svozu bioodpadu
49. týden 2016 5.–9. 12.
1. týden 2017 2.–6. 1.
5. týden 2017 30. 1. – 3. 2.
9. týden 2017 27. 2. – 3. 3.

Zimní svoz občas komplikují mrazy

Odbor životního prostředí upozorňuje, že v případě teplot pod bodem mrazu někdy dochází k přimrzání bioodpadu ke stěnám nádoby. Pracovníci svozové společnosti mají zkušenost, že pokusy dostat odpad ven z nádoby přinášejí více škod než užitku – zmrzlé plastové nádoby praskají. „Stává se, že si občané stěžují, že jim odpad nebyl vyvezen, ve skutečnosti se ale nepodařilo přimrzlý odpad z nádoby vysypat. Nezbývá než požádat o shovívavost a počkat na příznivější počasí,“ vysvětluje Jan Machančík a dodává, že by občané neměli problém řešit například tak, že by dávali odpad do nádob v igelitových pytlích, které do bioodpadu v žádném případě nepatří.