V termínu od 4. do 8. června 2018 proběhla oprava účelové komunikace cyklotrasy č. 303 Rakovník - Křivoklát, která je součástí Greenway Berounka - Střela a mezinárodní cyklotrasy Eurovelo 4 Roscoff - Kyjev.


Oprava se týkala úseku od křižovatky s účelovou komunikací na Ryšín až k vlakovému nádraží Lašovice. Asfaltový povrch tak získal další 1,5 km dlouhý úsek cyklotrasy, po souvislém asfaltovém povrchu dnes tedy cyklisté dojedou z Rakovníka až do Pustovět. Na opravě se podílely a prostředky sdružily hned tři subjekty. Městys Pavlíkov, obec Lašovice a město Rakovník. Celkové náklady dosáhly výše 1.200.000,- Kč vč. DPH a největší podíl ve výši 925.000,- Kč uhradil Pavlíkov (cyklotrasa vede převážně po katastru obce Ryšín, spadající pod Pavlíkov). Město Rakovník se na akci podílelo částkou 180.000,- Kč a stavební práce realizovala firma FRONĚK spol. s r. o. Po páteřní cyklostezce městem Rakovník, zrealizované v loňském roce, se tak jedná o další významný počin v oblasti cyklo dopravy na rakovnickém okrese.

REKLAMA