Začátkem srpna tohoto roku bude na Husově náměstí spuštěn nový modernizovaný parkovací systém.

Parkovací systém přichystal několik novinek. V první řadě se jedná o scanner registračních značek, který výrazně urychlí vjezd i výjezd ze systému. Velkou změnou bude zrušení výběrčí budky v rámci automatizace vybírání parkovného, po odstranění výběrčí budky na Žižkově náměstí budou k výjezdu sloužit dvě závory pro rychlejší odbavení řidičů. Obě výjezdové závory se posunou za odbočku do ul. V Hradbách. V ulici Trojanova se prozatím žádné změny neplánují, Trojanova ul. tak nadále zůstává v režimu pěší zóny s dopravním omezením, tj. neomezený vjezd pouze pro rezidenty a abonenty z ulice Trojanova a omezený vjezd v určitých časech pro zásobování.

REKLAMA

Na Husově náměstí budou osazeny 4 platební automaty a na Žižkově náměstí 1 platební automat. Všechna zařízení budou propojena optickým kabelem na uzavřeném okruhu pro bezpečnější a rychlejší přenos dat. Další novinkou je možnost zaplacení bezhotovostní platební kartou v těchto automatech.

V rámci zkušebního provozu bude zřízeno dočasné kontaktní místo v budově čp. 167 na Husově náměstí (vchod do kanceláře je ze Žižkova náměstí - bývalá cestovní agentura), kde bude také možnost uhradit parkovné. Po skončení zkušebního provozu bude kontaktní místo zrušeno a systém bude dále provozován jako bezkontaktní. Na toto místo je také možné se dovolat prostřednictvím vyznačeného tlačítka na platebním automatu v případě jakéhokoliv problému.

Závory budou fungovat 24 hodin denně s tím, že placená doba zůstává stejná, tj. od 8:00 – 18:00 hod.