Zopakovat si nejdůležitější momenty ze života Jana Lucemburského, Karla IV. i jeho synů a ještě se u toho pobavit, to umožní putovní výstava Opráski sčeskí historje, která bude celé prázdniny k vidění v jihlavském Muzeu Vysočiny.

REKLAMA