charita zdarBěhem uplynulých tří let se o šíření tradice a o celkem 1 047 pokladniček staralo přes 4 500 dobrovolníků. Koledníci vykoledovali více než 6,4 mil. Tyto finanční prostředky pomohly udržet a rozšířit projekty Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Výtěžky jednotlivých roků dosahovaly neuvěřitelných hodnot: 

REKLAMA

2010   2 032 826 Kč

2011   2 167 854 Kč

2012   2 292 050 Kč

Nejštědřejší kasička odhalila bohatství v hodnotě 25 189 Kč (oblast Velké Meziříčí), další velmi bohaté jednotlivé pokladnice  pochází z obcí Jámy, Újezd, Nová Ves u Nového Města na Moravě atd. 

Během sbírek probíhaly tradiční akce určené koledníkům, dobrovolníkům a dárcům (např. Žehnání koledníků v Brně, Tříkrálový koncert v Novém Městě na Moravě, Tříkrálový koncert v Brně – vysílaný Českou televizí). Na koncertech v Novém Městě na Moravě vystoupili se zajímavými programy, a tím podpořili činnost žďárské Charity: Schola od sv. Kunhuty, Schola od svatého Prokopa ve Žďáře nad Sázavou, Malá rytmická schola Žďár nad Sázavou II., Sbor od sv. Kunhuty, Orchestr N. Kyjovského při ZUŠ Bystřice n. P.

V posledních třech letech Tříkrálová sbírka podpořila mnoho zajímavých projektů, např.: 

- přímou pomoc lidem postiženým zemětřesením na Haiti (2010),

- přímou pomoc lidem zasaženým bleskovou povodní na Liberecku (2010),

- nákup kompenzačních pomůcek pro uživatele našich služeb (2010–2012),

- drobnou materiální pomoc lidem bez domova (2010–2012),

- dobrovolnické centrum Kambala zabývající se systematickou prací s dobrovolníky, osobami na veřejné službě a humanitární pomocí (2010–2012), 

- pomoc při léčbě rakoviny na Ukrajině (2011),

- rozvoj terénních služeb – příspěvek na nákup automobilu pro Domácí hospicovou péči a Osobní asistenci (2011),

- sociálně slabé a ohrožené rodiny v pilotním projektu  ve formě poskytování terénní služby (2012),

- dostavbu dětského domova rodinného typu v obci Rachiv - Ukrajina (2012).

Závěrem otázka pro Mgr. Michaelu Mahlovou, koordinátorku Tříkrálové sbírky.

„Probíhají již přípravy na Tříkrálovou sbírku? 

„Ano, přípravy na tak velkou akci vyžadují několikaměsíční pozornost. Pracuje se na propagačních materiálech, dárcích pro koledníky, hledáme možnosti, jak drobnými činy podpořit tradici, žádáme o pomoc asistentů sbírky apod. Již nyní mohu s radostí oznámit, že další ročník pro naši oblast bude výjimečný. Malí i větší koledníci se mohou těšit na dárek v podobě ilustrace třech králů od nové patronky Tříkrálové sbírky Oblastní charity Žďár nad Sázavou akademické malířky Kláry Trnkové, dcery Jiřího Trnky. Nejen o její výjimečné osobě, ale i skutcích a knihách, které ovlivní naši okresní sbírku, se čtenáři dočtou v rozhovoru, který budeme brzy publikovat.“


Jižní Čechy plné novinek a aktuálních informací

Praha a okolí plné novinek a aktuálních informací

Facebook i-Vysočina.cz