21-bystricky-veletrh-vzdelavani IKOMěsto Bystřice nad Pernštejnem se 21. října připojilo k řadě měst regionu, která aktivně přistupují k otázce středoškolského vzdělávání. Stalo se tak prostřednictvím prvního ročníku Bystřického veletrhu vzdělávání, který byl městem uspořádán v Kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem.

Tato akce byla podpořena starostou města panem Ing. Karlem Pačiskou, který k veletrhu podotkl: „Státní maturity, nezájem o technické obory, nedostatek studentů a zdražování studia jsou pouze některými problémy, které řeší mnoho žáků a také jejich rodičů. Naše město chce aktivně pracovat ve prospěch mladé generace, pomoci s rozhodováním rodičům a nabídnout dostupný způsob vzdělávání v našem regionu“. 

REKLAMA

Kde vznikl nápad bystřického veletrhu? Zrodil se na mnoha setkáních radních města Bystřice nad Pernštejnem, mezi které patří i ředitel VOŠ a SOŠ pan Mgr. Miroslav Novák. Ten o projektu říká: „Bystřice je malé město, které potřebuje nejenom kvalitní střední školy, které mládež připravují a vychovávají. Potřebuje vyvinout i vlastní iniciativu, která povede k udržení místních mladých lidí v našem regionu, když už ne přímo v našem městě. Proto jsem nejenom jako radní města, ale i jako ředitel střední školy podpořil myšlenku vzniku tohoto projektu do kterého město investuje svoje finanční prostředky. Věřím, že naše snaha nebude zbytečná a povědomí o místních školách, firmách a nabídce zaměstnání bude stoupat“

Proto ve spolupráci města, obou bystřických středních škol, ale i velkých podnikatelských subjektů vznikl projekt Bystřického veletrhu vzdělávání. Finanční prostředky, které bylo potřebné investovat do jejího uskutečnění, poskytlo nejen město, ale velkou měrou se svými příspěvky podílely i dále zmíněné firmy.  

Příprava veletrhu se odehrávala v duchu neznámého. Pořadatelé nevěděli s jakou odezvou se žáci základních škol, jejich rodiče a výchovní poradci k veletrhu postaví. Všechno však dopadlo na výbornou. V pátek ráno, v den veletrhu, se v bystřickém kulturním domě čile stavěly stánky jednotlivých účastníků, pro studenty bylo připravováno zázemí, ve kterém mohli shlédnout propagační snímky firem a škol. 

21-bystricky-veletrh-vzdelavani 002

Mezi nejvýznamnější účastníky veletrhu bezesporu patřila firma WERA, která nejenže představila svůj výrobní program, ale připravila pro účastníky soutěž ve šroubování na rychlost. Dalším partnerem veletrhu byla VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, která žákům základních škol představila své učební a maturitní obory. Druhou středoškolskou expozici připravilo bystřické gymnázium, které pro studenty zajistilo testování jejich studijních předpokladů.

Partnery veletrhu dále se svými expozicemi byly firmy Rotter s.r.o. z Víru, AGRO Rozsochy a.s. – školní závod VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, GAMA group a.s. z Jimramova, místní firma ZDT s.r.o.,  finančně přispěly firmy TS města a.s., SPH stavby s.r.o., KOH-I-NOR Hardtmuth a.s. a TMV s.r.o.

A jak veletrh hodnotí střední školy? V každém případě jsme, co se týká kvality, nezaostali za jinými podobnými akcemi, které se konají v blízkém nebo vzdálenějším okolí. Nabídka bystřických středních škol je také velice různorodá a měla by splnit i náročná očekávání různých typů studentů. Střední odborná škola nabízí široké portfolio studijních i učebních oborů. Mezi maturitní patří Management služeb a cestovního ruchu se specializacemi Cestovní ruch a Aplikovaná informatika a obor Ekologie, životní prostředí a zemědělská výroba. Mezi učební obory řadíme ze standardní nabídky Automechanik, Mechanik, opravář – svářeč, Zámečník strojní výroby, Kuchařské práce a Zámečnické práce ve stavebnictví. Novinkou mezi nabízenými učebními obory se pro následující školní rok stal obor Farmářka, farmář, který vzhledem k poptávce po odbornících nejen do zemědělské výroby, ale i služeb souvisejících, vhodně doplňuje i učební obory pro dívky. Nezapomínejme ani na další nabídku studia, kterou žáci nejenom bystřických škol po ukončení středoškolského studia využívají. Je jí studium na Vyšší odborné škole v oboru Agroturistika. Terciální (vyšší) vzdělávání nemůže v našem městě nabídnout žádná jiná instituce, a proto považujeme nabídku odborné školy za komplexní.

Svou prezentací však přitahovalo i místní gymnázium, jehož absolventi jsou taktéž cenným přínosem do skladby obyvatelstva Bystřice. Nejenom osmiletý studijní program, ale klasické gymnaziální vzdělání je vhodné pro další studium na humanitně zaměřených vysokých školách.

A tak nezbývá než první ročník vyhodnotit a to hned z několika pohledů. Prvním by mohl být žák a rodič žáka střední školy: získání informací a možnost nahlédnout pod „pokličku“ své možné budoucnosti je zajímavý. Termín a forma nabídky je dobře přístupná všem bez rozdílu studijního zaměření. Proto bystřický veletrh ano.

21-bystricky-veletrh-vzdelavani 001

Pohledem středních škol – oslovili v jeden den velké množství svých potenciálních žáků a předvedli jim, co se od nich může a bude očekávat. Obrovskou výhodou bylo, že město investovalo i do dopravy žáků vzdálenějších škol, a proto i menší základní školy například z Jimramova, Dolní Rožínky a další byly osloveny. 

Firmy předvedly svoji nabídku a oslovily tak svoje potenciální zaměstnance budoucnosti. Nejenom Wera očekává přísun nových mladých pracovních sil. I zemědělské podniky jako je již zmíněné AGRO Rozsochy v následujících letech bude poptávat značné množství nových pracovních sil. Vzhledem k složitosti a náročnosti techniky, se kterou tito noví zaměstnanci mnohdy pracují, však potřebují kvalitně připravené zaměstnance bez nutnosti zdlouhavého a drahého zácviku ve firmě samé.

A město dodává – věříme, že naše investice do mládí bystřického regionu se nám v brzké budoucnosti začne vracet. Podpoříme jakoukoliv aktivitu, která povede k tomu, aby mladí lidé, kteří v našem městě a jeho okolí vyrostli, tady také vychovali svoje rodiny a vytvořili tak předpoklad životaschopného a moderního města.


Vysočina plná novinek a aktuálních informací
Úspory energie sledujte na EnergyTV
Informace pro gurmány a milovníky jídla na Vysočině - Vysočinachutná