Zápis dětí do 1. tříd základních škol, které jsou zřizovány městem Zlínem, a do Církevní základní školy a mateřské školy pro školní rok 2019 – 2020 se uskuteční 5. dubna od 13 do 18 hodin – pouze ZŠ Kvítková od 8 do 17 hodin. Bližší informace budou uvedeny na plakátech a letácích, které budou vyvěšeny v aktuálním termínu na jednotlivých základních i mateřských školách.

Registrace dětí v elektronickém systému pro zápis dětí k základnímu vzdělávání bude možná od 19. března do 4. dubna.

REKLAMA

Zápisdětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol, které jsou zřizovány městem Zlínem, a do Církevní základní školy a mateřské školy  pro školní rok 2019 – 2020 se koná v příslušných mateřských školách 15. května od 8 do 12 hodin, a od 13 do 16 hodin.
Registrace dětí v elektronickém systému pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání bude možná od 16. dubna do 14. května.