Všechny komise, které město Zlín zřizuje, jsou pro nynější volební období nominovány a schváleny. Jako poslední rada města jmenovala Komisi výstavby a územního rozvoje.

Komise má celkem 13 členů. „Snažili jsme se, aby v jejím rámci dostali maximální prostor zejména odborníci a proto máme v této komisi pět renomovaných architektů a experty ze stavební branže. Součástí komise jsou také představitelé radnice, kteří by měli být spojnicí mezi odborným stanoviskem komise a radou města, což ve výsledku hodně pomůže plnění zadaných úkolů. Chtěl bych, aby se tato komise po celé funkční období vyjadřovala k zásadním stavbám ve městě a ke koncepci rozvoje města a byla odborným základem pro další rozhodování vedení města“  konstatoval náměstek primátora Pavel Brada, který je předsedou Komise výstavby a územního rozvoje.

REKLAMA

Komise jsou poradním orgánem. Projednávají řadu materiálů, o kterých poté hlasují rada či zastupitelstvo města, a dává k nim doporučující stanoviska. Ta nejsou závazná, nicméně vždy k nim při svém rozhodování představitelé města přihlíží. Stejně jako v minulém volebním období zřídila rada města i nyní celkem 13 komisí. Jejich seznam a jmenovité složení lze nalézt na městském webu, odkaz: https://www.zlin.eu/komise-cl-415.html.