Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína oznamuje všem obyvatelům, že od 12. března do 11. dubna bude na území města Zlína prováděna jarní část deratizace.

Do akce zaměřené na hubení potkanů se mohou lidé také sami aktivně zapojit a pracovníky provádějící firmy informovat o místech výskytu hlodavců. Kontaktní telefon přímo na pracovníky v terénu je 605 952 716 nebo 732 754 501. Je možno kontaktovat i Odbor životního prostředí
a zemědělství magistrátu na telefonních číslech 577 630 925 a 778 400 310.

REKLAMA

Pravidelná kontrola a samotný zájem obyvatel může zabránit zasídlení hlodavců a včas signalizovat nutnost provedení represivního zásahu.

Jako nástraha při deratizaci poslouží jednorázové antikoagulanty, kladené do kanalizační sítě, na vybraná krmná místa a do vybraných objektů. Tato chemická aplikace je v současné době podle odborníků nejspolehlivější a nejrozšířenější způsob boje proti hlodavcům

Ochranná deratizace se provádí především za účelem ochrany lidského zdraví, protože potkani jsou přenašeči původců řady nebezpečných onemocnění přenosných i na člověka. Počet těchto onemocnění se pohybuje kolem třiceti, a k těm nejvýznamnějším z nich patří např. mor, leptospiroza a salmoneloza. Na druhém místě je snaha zabránit ekonomickým škodám, které hlodavci způsobují na potravinách, objektech, kanalizaci, komunikacích, kabelových rozvodech apod.

Celou akci bude provádět a zabezpečovat zlínská firma DERATEX.