Poměrně ostře sledovaná stavba silničářů skončila v Bohuslavicích u Zlína. Stavební firma tam od začátku letošního července rekonstruovala komplikovanou křižovatku. Dílo v hodnotě 8,5 milionu korun je již hotovo a motoristé mohou projíždět Bohuslavicemi bezpečněji a bez zdržení.

Předmětem díla byla stavební úprava křižovatky silnic II/490, II/497 a III/4972 v obci Bohuslavice u Zlína. Stavební úpravou došlo k novému prostorovému uspořádání rozsáhlé křižovatky s vytvořením standartních odsunutých dvou stykových křižovatek s kolmým křížením. Šířka vozovky byla sjednocena na 7 metrů mezi obrubami s rozšířením v obloucích až na šířku 7,5 metru. Odvodnění vozovky bylo zajištěno dešťovými vpusťmi zaústěnými do původní kanalizace, případně přes nezpevněnou krajnici do vodoteče.

REKLAMA

bohuslavice u zlina bez dopravnich omezeni KR ZLIN

Foto zdroj: web Zlínského kraje

Na silnici II/490 v celkové délce 358 metrů a na silnici II/497 v délce 168 metrů byla v rozsahu 20 procent a v místech směrové úpravy vytvořena nová konstrukce vozovky s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu. Na zbývající části vozovky byla provedena výměna živičných vrstev v tloušťce 10 centimetrů se sanací trhlin. Součástí akce na silnici II/490 byla rovněž stavební úprava zastávkového pruhu. Na silnici III/4972 v délce 40 metrů byla obnovena obrusná živičná vrstva a sanovány trhliny, v místě rozšíření křižovatkového oblouku byla vytvořena nová konstrukce.

Na mostě ev. č. 490-019 byla pořízena nová mostní izolace a nová vozovková konstrukce, spodní stavba a nosná konstrukce byly ponechány a sanovány. V rámci úpravy šířkového uspořádání byl podél pravé obruby vybudován ve vozovce rozšiřující klín z žulových kostek. Dále byly vybudovány nové železobetonové římsy a osazeno mostní zábradlí. Koryto vodního toku pod mostem bylo pročištěno, doplněno o odplavenou dlažbu a bylo obnoveno spárování kamenné dlažby.

Zhotovitelem stavby byla firma STRABAG, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 8,484 milionu korun (včetně DPH). Stavba byla plně financována z prostředků Zlínského kraje. Stavební práce začaly v červenci 2017.

Zdroj: web Zlínského kraje