Společnost VaK Zlín a.s. je municipální společnost, jejímž hlavním úkolem je dbát s péčí řádného hospodáře o správu majetku akcionářů a zejména zajišťovat plynulé dodávky kvalitní pitné vody v regionu. Nehodlá vstupovat do sporů mezi akcionáři v tématu solidární vodné stočné. 

Nicméně vzhledem k tomu, že se v posledních dnech opakovaně objevilo jméno společnosti v této souvislosti, vydává VaK Zlín a.s. toto vyjádření: Solidární vodné stočné je zavedený status quo, ve VaKu Zlín není na pořadu dne tato otázka. VaK nemá detailní analýzy ohledně dopadů možného zrušení solidárního VaS, ale je pravdou, že vyrovnání ceny za likvidaci odpadních vod v akciové společnosti Toma v Otrokovicích představuje částku asi 15 milionů korun ročně. 

To znamená, že při spotřebě cca 7 mil. mᶟ v regionu by cena za kubický metr vody mohla klesnout o cca 2 koruny. Poměr dodávek vody do Zlína je v současnosti asi 60 % ze Slušovic a 40 % ze zdrojů z Tlumačova. VaK deklaruje svůj zájem o konstruktivní řešení situace ve vodárenství v našem regionu, což trvale prokazuje svými kroky, zejména razantní optimalizací podmínek provozní smlouvy, právní ochranou společnosti a smysluplnými investicemi do objemu a kvality pitné vody.

REKLAMA