Většina uhlí se ze šachty dopravuje k zákazníkům po železnici. A na to, aby uhlí dorazilo včas a v pořádku, dohlíží řada profesí. Mezi nimi také hradlaři, tedy ti, kdo staví cesty pro vlaky s uhlím. „Správný hradlař musí mít velkou dávku zodpovědnosti, musí znát dopravní předpisy a další náležitosti, musí umět u práce přemýšlet a hlavně musí mít chuť pracovat,“ říká Ladislav Švácha, který profesi hradlaře dělá už více než dvacet let.

Velmi zjednodušeně řečeno, hlavním úkolem hradlařů je zajistit plynulý provoz po kolejích na území šachty.

REKLAMA

Na začátku směny se hradlaři spojí s dispečerem kolejové dopravy, který je jejich nadřízeným a koordinuje jejich práci, aby byl zachován plynulý provoz dle požadavků od těžebních společností. Hradlaři ale samozřejmě musí komunikovat i mezi sebou, protože jak vlaky projíždějí po jejich úsecích, vlastně si je mezi sebou „předávají“. A když se mezi sebou hradlaři na začátku směny spojí, může začít každodenní práce, tedy posílání vlaků z místa na místo.

Hradlaři jsou neustále ve spojení se svými kolegy a spolupracovníky prostřednictvím telefonu a vysílačky. Aby bylo vidět, kde se které vlaky pohybují přímo v reálném čase, využívají i speciální počítačové aplikace VIS. Hradlař si řídí i práci v kolejišti ve spolupráci s pracovníky správy tratí, kteří zde provádí údržbu či opravy kolejí a elektrozařízení. „Ve své dopravně mám tudíž jasný přehled o tom, kde se co na kolejích pohybuje, které koleje jsou volné a kam případně kterou soupravu lze pustit. Nejde ale pouze o vlaky s uhlím. Po kolejích se pohybuje celá řada dalších vozidel, která dělají údržbu, opravy a podobně. Jde tu tedy o celkové zajištění průjezdnosti tratě. Hlídá se nejen volnost a obsazenost kolejí, ale zajišťuje se i doprava železničních souprav k výklopným roštům nebo hlubinným zásobníkům. Kromě přepravy uhlí zajišťuje kolejová doprava také přepravu skrývky, aglomerátů a podsypových hmot,“ doplnil Švácha.

Každý z hradlařů se stará hlavně o území, které spadá pod jeho hradlo neboli dopravnu. V případě Ladislava Šváchy jde o hradlo D8, jednu z největších dopraven v rámci Coal Services, protože sídlí v bezprostřední blízkosti Úpravny uhlí v Komořanech, kde probíhá nakládka uhlí. Běžně tu za směnu projede kolem čtyřiceti až padesáti vlaků, k nimž je třeba připočítat i další mechanizaci. Hradlař na hradle D8 dohlíží na koleje na rozloze necelých tří kilometrů.

„Nejde ale ani tak o rozlohu, jako spíš o složitost a množství kolejí, které se v obvodu hradla nacházejí. V případě hradla D8, které patří k největším, jde o celkem 25 kolejí, po nichž může najednou projíždět až šest vlakových souprav. Některá hradla přitom dohlížejí na dopravu jen po dvou nebo třech kolejích,“ vysvětlil Švácha.

Kolejová doprava Coal Services obhospodařuje na šachtě přes 150 kilometrů kolejí. O plynulost provozu na nich se stará čtrnáct hradel, na nichž je většinou jen jeden hradlař. Pouze provoz tří největších zajišťují dva lidé. Ladislav Švácha dělá hradlaře už sedmadvacet let, na šachtě ale pracuje ještě o čtyři roky déle. „Původně jsem začínal jako vlakvedoucí a když jsem se po čtyřech letech seznámil s prací, požádal jsem o možnost začít pracovat jako hradlař. Pro mne je podstatné, že nejde o jednotvárnou práci. Člověk se musí dvanáct hodin soustředit na práci a umět si ji zorganizovat. Nejde o povolání, kde by si člověk mohl směnu jen tak odsedět,“ uzavřel Ladislav Švácha.

Co musí umět hradlař

Kolejová doprava Coal Services zaměstnává 85 hradlařů, z toho 72 jsou ženy. Hradlaři jsou tak jednou z mála profesí, kde ženy převažují nad muži.

Pracuje se ve dvanáctihodinových směnách v nepřetržitém provozu včetně víkendů a svátků.
Na vzdělání nejsou kladeny žádné specifické požadavky, všichni uchazeči o tuto práci ale musí být zdravotně způsobilí a musí absolvovat psychotesty. Jako u dalších profesí i hradlaři procházejí speciálním školením z dopravních a dalších předpisů, z nichž skládají zkoušky.

Spíše než na odbornost se od uchazečů o profesi hradlaře očekává, že budou ochotní pracovat, musí být ale schopní u své práce přemýšlet, organizovat a ϐlexibilně reagovat. To se ve většině případů prokáže už během psychotestů, skutečný zájem o tuto práci se obvykle zjistí již během zkušební doby.
Hradlaři nejprve začínají svou praxi na takzvaných koncových hradlech, která se nacházejí na pohyblivých kolejích u zakladačů nebo velkostroje K800/K54. Tam si osvojí základy této práce, až následně přechází na větší hradla, kde je provoz složitější a práce zároveň odpovědnější

Zdroj: iUHLI.cz