V dubnu se do Vršanské uhelné opět vrátí archeologové, aby tu pracovali na projektu Záchranného archeologického výzkumu v prostoru bývalé obce Hořany.

„Tým archeologů z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech se pohybuje v prostoru bývalé obce Hořany v místech mezi bývalými povrchovými hnědouhelnými lomy Slatinice a Vrbenský, kde je ještě pozůstatek původního terénu, který nebyl v historii poznamenán těžbou,“ vysvětlil David Lancinger, vedoucí útvaru báňských činností, geologie a rekultivací Vršanské uhelné.

REKLAMA

Pro těžební společnost je záchranný archeologický výzkum jednou z podmínek povolení k hornické činnosti, pro těžaře tato povinnost vyplývá jednak ze zákona o státní památkové péči, ale také z dokumentace EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Zjednodušeně řečeno, když existuje nějaký původní terén, kde by v budoucnu měla pokračovat těžba, místo nejprve prozkoumají archeologové. „V tomto případě se jedná o dlouhodobý projekt, na němž s Ústavem památkové péče spolupracujeme od roku 2012. Vlastní terénní práce začaly předloni a budou pokračovat až do roku 2018. Jedná se o rozsáhlou plochu, která je rozdělena na dílčí části po jednotlivých letech. Na tomto území bude jednak pokračovat vlastní těžba a na části budou probíhat zemní práce v souvislosti s přeložkou inženýrských sítí Hořanského koridoru,“ doplnil Lancinger.

Letošní terénní práce začnou v dubnu navíc v bezprostředním sousedství stávajících inženýrských sítí v takzvaném Hořanském koridoru. „To pro nás mimo jiné znamená, že musíme oslovit všechny majitele nebo správce těchto inženýrských sítí a vyžádat si jejich stanovisko a případné podmínky k terénním pracím archeologů. Plocha, kde bude výzkum v letošním roce probíhat, byla již v předstihu, v době vegetačního klidu, vykácená a vymýcená. Po obdržení stanovisek jednotlivých správců sítí předáme celý několikahektarový prostor archeologům.“ uzavřel vedoucí.

Zdroj: iUHLI.cz