Budoucí makroekonomický vývoj vnímá jako největší riziko pro své podnikání 60 % společností napříč různými sektory. Vyplývá to z každoročního průzkumu poradenské společnosti BDO mezi více než 500 představiteli firem po celém světě.

 

REKLAMA

 

Hlavní zdroj obav představuje obchodní válka mezi USA a EU, britské opouštění Evropské unie (tzv. Brexit) či nová jednání o Severoamerické dohodě o volném obchodu (NAFTA). Po riziku státních i mezinárodních regulací se makroekonomický vývoj dle průzkumu stal druhou největší hrozbou, zatímco v roce 2017 zaujímal až třetí místo.

Podle celosvětového průzkumu auditorské a poradenské společnosti BDO považuje 60 % firem za nejzávažnější zdroj rizik nepředvídatelný vývoj makroekonomiky. „Důvodem obav je potenciální existenční dopad na podnikání firem, zejména v podobě nových obchodních dohod a bariér. Aktuálně se jedná o uložení sazeb na dovoz kovů do USA, plánovaná protiopatření Evropské unie, anebo opětovné projednávání obchodních ujednání s Velkou Británii, která EU opouští,“ vysvětluje Lukáš Hendrych ze společnosti BDO. Tato opatření totiž mohou mít vliv jak na další obchodní dohody, tak i na bonitu jednotlivých průmyslových odvětví nebo dokonce ekonomiku celých států.

Schopnost vzdorovat rizikovým faktorům, jako je právě nepříznivý makroekonomický vývoj, nyní udává jen 28 % dotázaných firem. Teprve ve fázi příprav na budoucí rizika se nachází 56 % společností, zatímco 16 % firem dokonce nemá vůbec žádnou strategii. Ta by podle průzkumu BDO měla spočívat v technologických inovacích, které dle mínění respondentů umožňují nejen průběžně zefektivňovat výrobní procesy nebo služby poskytované veřejnosti, ale také flexibilně reagovat na vývoj trhu.