m toman ikonaMinistr v demisi Miroslav Toman debatoval v rámci Kulatých stolů Vysočiny v Jihlavě s významnými hráči zemědělství na Vysočině. Ministr Toman během svého vystoupení na kulatém stole mimo jiné informoval, že vyjednal dodatečné prostředky do národních dotačních titulů na podporu chovu prasat pro letošní rok ve výši zhruba 380 milionů korun, celkově jsou národní dotace zvýšeny o 570 milionů korun. Uvedl rovněž, že i nadále zůstanou zachována Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova, jak to požadovala Agrární komora ČR.

„K hlavním cílům našeho zemědělství patří nastavení vhodné struktury plošných plateb tak, aby byla posílena konkurenceschopnost českých zemědělců. Důležitými úkoly jsou také rozvoj reálných opatření přispívajících k podpoře citlivých sektorů, například živočišné výroby, a podpora projektů na venkově, které vytvářejí pracovní příležitosti. Je také třeba řešit otázky související s kvalitou a propagací zemědělských výrobků. Za velmi důležité, a je to také jedna z mých priorit, považuji podporu českých potravin,“ řekl ministr Miroslav Toman.

REKLAMA

V souvislosti se Společnou zemědělskou politikou (SZP) ministr během setkání v rámci Kulatých stolů Vysočina hovořil o činnosti úzké strategické skupiny tvořené odborníky pro nastavení nové SZP.„Ve skupině, jejíž vznik jsem inicioval a která pracuje pod vedením náměstkyně Jaroslavy Beneš Špalkové, jsou odborníci jak z akademické sféry, tak zástupci nevládních organizací. Postupně projednávají možnosti aplikace reformované Společné zemědělské politiky v podmínkách České republiky,“ řekl ministr Toman.


Úspory energie sledujte na EnergyTV

Vysočina plná novinek a aktuálních informací

REKLAMA